Związek Polskich Artystów Fotografików

Związek Polskich Artystów Fotografików

Fototeka ZPAF

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Związek Polskich Artystów Fotografików jest największą polską organizacją skupiającą artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1949 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego, który miał w swoich szeregach najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej to oni, na czele z Janem Bułhakiem, stali się założycielami ZPAF. W związku działali najwybitniejsi polscy artyści fotograficy, wśród nich: Jan Bułhak, Benedykt Jerzy Dorys, Tadeusz Wański, Jan Sunderland, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Dłubak, Wiesław Prażuch, Zbigniew Łagocki. ZPAF kultywuje tradycję różnorodności zainteresowań twórczych. Wśród aktualnych członków organizacji można znaleźć artystów wielu pokoleń, przedstawicieli najrozmaitszych kierunków artystycznych – od fotografii klasycznej, aż po skrajną awangardę. Związek, w trzynastu Okręgach zrzesza obecnie blisko siedmiuset fotografów działających w Polsce i za granicą. Siedziba ZPAF mieści się na parterze budynku dawnego skrzydła kuchennego, przedłużającego Bacciarellówkę, przylegającą do Zamku Królewskiego. W neogotyckich wnętrzach mieszczą się renomowane Stara Galeria ZPAF oraz Galeria Obok ZPAF, w których prezentowane są systematycznie wystawy polskich i zagranicznych twórców. Funkcjonują tu biura Zarządu Głównego i Okręgu Warszawskiego ZPAF, a także specjalistyczna biblioteka z czytelnią. Prowadzący swą działalność w siedzibie Związku, Okręg Warszawski jest największym, bo liczącym ponad dwustu członków. Statutowymi celami działania Związku Polskich Artystów Fotografików są: wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, obejmującej także nowe formy zapisu i przekazu obrazu; współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa; działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej; kształtowanie zasad etyki zawodowej; ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą; inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania zawodu artysty fotografika w oparciu o status twórcy; działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego; zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich; popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii, promowanie osiągnięć oraz badań naukowych i technicznych w jej zakresie.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Związek Polskich Artystów Fotografików posiada tzw. „Fototekę”, w której są zgromadzone fotografie przekazane zarówno przez członków ZPAF, jak i innych fotografów. Zasób obejmuje zdjęcia od końca XIX wieku do obecnych czasów. Są to negatywy (również szklane), pozytywy, albumy fotograficzne oraz odbitki i wydruki fotograficzne w mnogości formatów i technik wykonania. W sumie zbiór składa się z kilkudziesięciu tysięcy obiektów. W zasobach ZPAF znajdują się prace takich twórców jak: Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Benedykt Jerzy Dorys, Edward Hartwig, Edmund Kupiecki, Tadeusz Wański, Feliks Zwierzchowski,Zofia Rydet, Henryk Hermanowicz, Paweł Pierściński, Marian Murman i wielu innych. Przez dekady zbiory były bezpiecznie przechowywane, ale nie zostały w pełni zinwentaryzowane ani zdigitalizowane. W 2014 roku dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęto proces digitalizacji i upowszechnienia części kolekcji. Zdigitalizowanych zostało 1166 obiektów, wśród nich 330 negatywów (w tym płytki szklane) oraz 836 pozytywów następujących autorów: Jana Bułhaka, Pawła Pierścińskiego, Edwarda Hartwiga, Harrego Weinberga, Lecha Charewicza, Andrzeja Zborskiego, Mariana Musiała, Stanisława Popławskiego, Feliksa Zwierzchowskiego, Tadeusza Kowalskiego, Mariana Murmana, Stanisława Fitaka oraz zbiór kart gabinetowych z przełomu XIX i XX wieku. Wszystkie prace można zobaczyć na stronie: www.fototeka-zpaf.pl

Katalogi i inwentarze: 

Na stronie www.fototeka-zpaf.pl [dostęp: 2016-01-28] dostępny jest katalog inwentaryzacyjny 1166 zdigitalizowanych obiektów. Katalog, zgodny ze stanem z dnia 22 IV 2015, zaprezentowany jest w formie pdf i liczy 583 strony.  

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiór jest w większości uporządkowany i zinwentaryzowany. 

Stopień zdigitalizowania: 

 Zdigitalizowanych zostało 1166 obiektów, wśród nich 330 negatywów (w tym płytki szklane) oraz 836 pozytywów 

Stan zachowania zbiorów: 

Większość obiektów jest w dobrym stanie, szklane klisze w wieku 80–110 lat posiadają uszkodzenia emulsji, odbitki – zniekształcenia geometryczne (zagięcia rogów i brzegów, pofalowanie).

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jolanta Rycerska
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
biuro@zpaf.pl
Telefon: 
22 635 47 83, 22 635 86 97
Lokalizacja i adres: 

pl. Zamkowy 8, 00-277 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Na stronie www.fototeka-zpaf.pl zaprezentowane są wybrane fotografie ze zdigitalizowanego zasobu. Zdjęcia udostępnione są w zakładce Kolekcje autorów. Zaprezentowane są tu fotografie poszczególnych artystów fotografików oraz karty gabinetowe z przełomu XIX i XX wieku.

Data powstania: 
1949
Źródła: 

strony internetowe: zpaf.pl, www.fototeka-zpaf.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy