Związek Polek w Ameryce

Związek Polek w Ameryce

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

22 maja 1898 roku polskie emigrantki, pod przewodnictwem Stefanii Chmielińskiej, założyły w Chicago organizację o nazwie Związek Polek w Ameryce. Głównym celem Związku było oferowanie różnego rodzaju pomocy przybywającym do Ameryki Polkom, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, a także kultywowanie polskiego języka i kultury.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny instytucji obejmuje przede wszystkim materiały wytworzone w wyniku działalności własnej Związku. Składają się na nie: sprawozdania Zarządu Głównego Związku Polek począwszy od pierwszego sejmu aż do dnia dzisiejszego, pamiętniki z ponad 30 odbytych sejmów, konstytucje i ustawy Związku Polek wydane drukiem, korespondencja z różnymi instytucjami i organizacjami, m.in. z Radą Polonii, Kongresem Polonii Amerykańskiej, Ligą Katolicką, materiały dotyczące redakcji "Głosu Polek", Komitetu Druków i Wydawnictw, Komitetu Młodzieży; pamiętniki jubileuszowe, druki i wydawnictwa okolicznościowe.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Virginia Sikora
Osoba kierująca - stanowisko: 
przewodnicząca związku
e-mail: 
secretarytreasurer@pwaa.org
Telefon: 
001 847 384 12 00
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

6643 N. Northwest Highway, IL 60631 Chicago, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Zbiory archiwalne udostępniane są w siedzibie Zarządu Głównego Związku w Chicago.

Udostępnianie: e-mail: 
editor@pwaa.org, secretarytreasurer@pwaa.org
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://www.pwaa.org/ [dostęp z dn. 28.06.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA