Związek Polaków w Niemczech

Związek Polaków w Niemczech

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Związek Polaków w Niemczech został założony w 1922 roku. Miał na celu walkę o prawa polskiej mniejszości w Niemczech. W 1933 roku symbolem Związku został znak Rodła, symbol łączności Polonii z narodem. W 1930 roku Związek zrzeszał ponad 45 000 członków. Od 1925 roku wydawał gazetę "Polak w Niemczech". W 1939 roku, na skutek wybuchu wojny, Związek został zdelegalizowany. Działalność została wznowiona w 1945 roku, w 1950 roku został zarejestrowany w RFN. Jego siedziba do 1956 roku znajdowała się we Frankfurcie nad Menem, później w Bochum, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Stałe cele Związku to, m.in.: reprezentacja Polaków wobec rządu niemieckiego, obrona praw polskiej mniejszości. W 2013 roku  w Getyndze Związek Polaków w Niemczech sformułował postulaty wobec władz niemieckich: uregulowanie instytucjonalnego finansowania organizacji polskich w Niemczech, uzyskanie odszkodowania za skonfiskowany w 1940 roku majątek Związku, finansowanie nauki języka polskiego, przywrócenie Polakom statusu mniejszości narodowej.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób dokumentuje historię Polaków w Niemczech, akta Związku Polaków w Niemczech.

Osoba kierująca - stanowisko: 
Józef Malinowski
Osoba kierująca: e-mail: 
josef.malinowski@gmx.net
Telefon: 
02166-2622606
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Bund der Polen in Deutschland e.V. Am Kortländer 6, D-4478 Bochum, Niemcy

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA