Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Myślenice

Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Myślenice

Harcerskie Archiwum Społeczne

Opis organizacji

Harcerskie Archiwum Społeczne to oddolna inicjatywa instruktorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Myślenicach, działających na terenie powiatu myślenickiego, której jednym z celów jest pielęgnacja tożsamości kulturowej poprzez ocalenie od zapomnienia i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
nagrania audio
fotografie
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Projekt zakłada stworzenie elektronicznej bazy wspomnień i archiwaliów mieszkańców Myślenic, która będzie na bieżąco uzupełniana. Zwieńczeniem pracy jest wydana w 2017 roku książka „Myślenice we wspomnieniach mieszkańców”, zawierająca wywiady z myśleniczanami, którą mamy zamiar rozpowszechniać ideę Społecznego Archiwum w szkołach. Wywiadów udzielili m.in. Marta i Jacek Hołujowie, Józef Bałuk, Teresa Wilkołek, Józef Błachut, Jerzy Ćwierzyk, Andrzej Skowroński, Anna Prokopeczko, Janina Feledy, Krystyna Pędzisz.

Osoba kierująca - stanowisko: 
phm. Karolina Szlachetka - Komendantka Hufca ZHP Myślenice
e-mail: 
myslenice@zhp.pl
Telefon: 
725 239 633
Lokalizacja i adres: 

Henryka Jordana 3, 32-400 Myślenice