Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Muzeum Harcerstwa

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Związek Harcerstwa Polskiego został założony w 1918 roku. Jest największą organizacją w Polsce, której nadrzędnym celem jest wychowanie młodzieży. ZHP to także ruch społeczny kształtujący postawy i idee takie jak patriotyzm, braterstwo, służba, sprawiedliwość, wolność. Działa jako stowarzyszenie. Należy do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) i Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF).

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory archiwalne Związku Harcerstwa Polskiego są zgromadzone w Muzeum Harcerstwa w Warszawie i stanowią bogate źródło wiedzy o dorobku ruchu harcerskiego. Zbiór ma wyraźnie określoną strukturę: zespół akt władz centralnych ZHP od 1956 do 1990 roku i po 1990 roku, zespół akt władz terytorialnych ZHP od 1957 roku, zespół akt władz OH i OHPL od 1949/1950 do 1956 roku, zbiór akt ZHP od 1911 do 1939 roku, zbiór akt ZHP od 1939 do 1945 roku, zbiór akt ZHP od 1945 do 1949 roku, zbiór kronik, albumów, meldunków, ksiąg pamiątkowych, dyplomów okolicznościowych, książek pracy, zbiór wspomnień i historii lokalnych, zbiór biografistyki: życiorysy, dokumenty odręczne, fotografie, korespondencja; zbiór spuścizn. Ikonografia: zbiór fotografii:negatywów, dagerotypów, fotografii opisanych, nieopisanych, diapozytywów; zbiór poczt harcerskich: kart pocztowych, znaczków, bloczków, kopert, całostek, odbitek stempli i datowników; zbiór kart pocztowych, zbiór zaproszeń, zbiór plakatów, zbiór legitymacji, zbiór rysunków, zbiór kalendarzy, zbiór map, zbiór folderów. Archiwalia dokumentacji mechanicznej: zbiór Rozgłośni Harcerskiej, taśmy radiowe RH, taśmy magnetofonowe RH, płyty cd z przegranymi audycjami RH, zbiory płyt cd z przegranymi fotografiami, rysunkami, nagraniami audio, filmami, prezentacjami, dokumentami tekstowymi; zbiór nagrań magnetofonowych, analogowych; zbiór filmów video, zbiór filmów na dvd, zbiór filmów na taśmach 8 i 16 mm. W ramach projektu "Digitalizacja archiwalnych nagrań Rozgłośni Harcerskiej" zostały skatalogowane i zdigitalizowane najcenniejsze nagrania zrealizowane w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX wieku. Ponadto w zbiorach przechowywane są archiwa rodzinne Aleksandra Kamińskiego, Michała Grażyńskiego, Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" oraz archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Informacja o strukturze zbiorów dostępna na stronie: http://muzeumharcerstwa.pl/index.php/struktura/item/3-organizacja-zbiorow-muzeum. Informacje o zasobie w trakcie weryfikacji.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Małgorzata Sinica
Osoba kierująca - stanowisko: 
naczelnik
e-mail: 
sekretariat.gk@zhp.pl, biuro.gk@zhp.pl
Telefon: 
22 339 06 45, 22 339 06 00
Lokalizacja i adres: 

ul. Konopnickiej 6 , 00-491 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Muzeum Harcerstwa,

Udostępnianie: e-mail: 
muzeum.harcerstwa@zhp.pl
Udostępnianie: telefon: 
22 33 90 703
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Większość zbiorów udostępniana w siedzibie Muzeum na ulicy Konopnickiej 6.  Galeria historyczna udostępniona na stronie internetowej:  http://muzeumharcerstwa.pl/index.php/galeria-i-multimedia. Zdigitalizowane audycje Rozgłośni Harcerskiej udostępniane na stronie internetowej: http://muzeumharcerstwa.pl/index.php/rozglosnia-harcerska-2012http://muzeumharcerstwa.pl/index.php/rozglosnia-harcerska-2014

Data powstania: 
1918
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy