Zastawie i Ziemia Łukowska

Zastawie i Ziemia Łukowska

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba prywatna

Serwis istnieje od 2009 roku i poświęcony jest historii ponad 130 wsi z terenu Zastawia i Ziemi Łukowskiej. Autorką portalu jest Magdalena Bilska, która nawiązała kontakt z wieloma mieszkańcami regionu.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumenty
fotografie
wycinki prasowe
mapy
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W serwisie udostępnione jest ponad 100 fotografii ze zbiorów prywatnych. Portal umożliwia też poszukiwania genealogiczne. Znajdują się także wycinki prasowe, mapy, wykazy żołnierzy zaginionych i poległych, pochodzących z terenów Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie.

e-mail: 
magdalenabilska@wp.pl
Strona internetowa: 

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
kontaktzastawie@wp.pl
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej