Zabrze Moje Miasto

Zabrze Moje Miasto

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Portalu dla miłośników historii miasta Zabrza. Wyróżniony „Nagrodą Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury 2016”. Pierwszy wersja ukazała się w sieci w 2005 roku. Jej twórcami byli śp. Ryszard Kipias, śp. Dariusz Guz i Andrzej Dutkiewicz. Celem jest przybliżenie mieszkańcom historii miasta. Do 1990 roku o przeszłości Zabrza nie mówiono prawie nic. W momencie powstania w 2005 roku jedyne źródło historii Zabrza w sieci. To wywołało również duże echo w Niemczech. W epoce przed Facebookiem księga gości spełniała rolę forum. Historia przedstawiona jest za pomocą archiwalnych, należących do osób prywatnych i autorów zdjęć i pocztówek z komentarzem. Opracowań historycznych, dotyczących przemysłu, organizacji sportowych i społecznych, architektury, kolei, poczty itd. W wirtualnym muzeum jest wiele dokumentów i przedmiotów z różnych dziedzin życia. Strona była wielokrotnie opisywana w lokalnej prasie. Adres często podawany jako źródło w wielu publikacjach. Opisywany w lokalnej prasie.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
pamiętniki
dzienniki
muzealia
ikonografia (grafiki
rysunki
plakaty
zaproszenia
kartki pocztowe itd.)
nagrania wideo
dokumenty osobiste i urzędowe (np. dowód osobisty
świadectwo szkolne
zaświadczenie)
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Tematem portalu jest ogólna historia miasta Zabrze, od czasów rewolucji przemysłowej do dzisiaj. Zawiera kilkaset archiwalnych pocztówek od czasu ich wynalezienia do dziś. Kilkaset w największej części archiwalnych fotografii. Archiwalne dokumenty, publikacje i przedmioty z różnych dziedzin przedstawione są w wirtualnym muzeum. Wszystko to należy do osób prywatnych. Zbiór ten powstawał od roku 2005 i składa się z zasobów prywatnych założycieli i eksponatów powierzonych nam w formie elektronicznej przez wielu hobbystów, kolekcjonerów. Wiele z nich to rodzinne pamiątki.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Andrzej Dutkiewicz
e-mail: 
andrzej.dutkiewicz@historia-zabrza.pl
Telefon: 
+49 7152 355 123
Strona internetowa: 

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Data powstania: 
2005-06-01
Autor opisu: 
Andrzej Dutkiewicz
Data sporządzenia opisu: 
2020-12-28