Wirtualne Muzeum Trzcianki

Wirtualne Muzeum Trzcianki

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Portal stworzony został w 2011 roku z inicjatywy miłośników regionu i Trzcianki – Tomasza Jurczyka, Arkadiusza Pieńkowskiego, Piotra Wawrzyniaka, Łukasza Nowaka, Marcina Hlebionka. Na stronie udostępniane są zbiory dotyczące historii miasta i regionu. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
kartografia
muzealia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach znajdują się prywatne kolekcje fotografii związanych z historią miasta i jego mieszkańców, rysunki i mapy prezentujące zmieniającą się przestrzeń miejscowości Trzcianka. Zbiór podzielono na kategorie tematyczne takie jak: materiały religijne gminy żydowskiej, ewangelickiej i parafii katolickiej, dotyczące życia codziennego w mieście (kolej, szkoły, sporty, gospodarka). Wyodrębniony został również dział „Kolekcjonerzy i kolekcje mieszkańców Trzcianki”, na której zaprezentowano zbiory następujących kolekcjonerów: Tomasz Jurczyk, Janusz Kufel, Michał Szczepański, Piotr Węcławowicz, Zenon Paterczyk, Łukasz Salamandra, Daniel Durma, Damian Sidorowicz i Leszek Krótki. 

e-mail: 
kontakt za pośrednictwem strony
Lokalizacja i adres: 

Trzcianka, Polska

Udostępnianie

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są na stronie internetowej Wirtualnego Muzeum Trzcianki.  

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA