Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych

Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych jest prywatnym muzeum pokazującym kolekcję Jacka Skorupskiego dotyczącą historycznych papierów wartościowych.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
ikonografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Wirtualne Muzeum Papierów Wartościowych udostępnia papiery wartościowe przedsiębiorstw polskich, obligacje komunalne, korporacyjne, listy zastawne, papiery państwowe powstałe w XIX i XX wieku.

Katalogi i inwentarze: 

Zbiory podzielone są na kategorie: chronologiczne, rzeczowe, według wytwórcy.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są opracowane, posiadają szczegółowe opisy.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są zdigitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jacek Skorupski
Telefon: 
22 660 73 39
Lokalizacja i adres: 

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są na stronie internetowej Wirtualnego Muzeum Papierów Wartościowych.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA