Wirtualne Muzeum Kwidzyna

Wirtualne Muzeum Kwidzyna

Wirtualne Muzeum Kwidzyna

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
Kod instytucji: 
Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne

Wirtualne Muzeum Kwidzyna powstało w 2007 roku, po pożarze Urzędu Miejskiego. Zostało założone przez Justynę Liguz – historyka, pasjonatkę w dziedzinie historii regionu powiślańskiego. Wirtualne Muzeum Kwidzyna to strona internetowa poświęcona miastu Kwidzyn. Użytkownicy mogą wymieniać się na forum materiałami archiwalnymi, które dotyczą historii i życia codziennego mieszkańców. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Wirtualne Muzeum Kwidzyna obejmuje następujące działy: eksponaty, czytelnia, gabinet obrazu, kartografia, medioteka, wycieczki w teren, ludzie.

W dziale „czytelnia” umieszczono dokumenty, publikacje oraz plakaty i druki ulotne. Prezentowane materiały, dotyczące Kwidzyna, okolic i regionu, dostępne są jako pliki, opublikowane w formie pojedynczych jpg, czasem równolegle lub jedynie dostępne jako pdf.  W grupie „książki” znajdują się wydawnictwa polskie i niemieckojęzyczne z XIX i XX wieku. Grupa „czasopisma” zawiera publikacje periodyczne w języku polskim z niemieckim z XX wieku. W grupie „dokumenty” znajdują się materiały z XX wieku (niektóre skany dokumentów pochodzą ze zbioru archiwów państwowych). Grupa „druki ulotne plakaty” zawiera dwudziestowieczne materiały o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym, reklamowym i propagandowym. W dziale „kartografia” zaprezentowane są skany map Kwidzyna z XVIII i XIX wieku (oryginały znajdują się w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie). W dziale „gabinet obrazu” znajduje się m.in. kilkaset skanów archiwalnych fotografii przedstawiających miasto i życie codzienne w Kwidzynie (zdjęcia oraz pocztówki). „Medioteka” to dział, w którym udostępniono filmy pochodzące z prywatnych kolekcji oraz materiały współczesne przygotowane specjalnie dla Wirtualnego Muzeum Kwidzyna. Dział ten podzielony jest na grupę materiałów filmowych (najstarsze pochodzą z 1966 roku) oraz audialnych. W dziale „eksponaty” dostępne są zdjęcia muzealiów – wśród zdjęć dokumentów życia społecznego i zabytkowych przedmiotów znajdują się tu również skany archiwalnych fotografii. 

W Wirtualnym Muzeum Kwidzyna udostępnione są zbiory pochodzące z różnych źródeł, w tym prywatnych, za wiedzą i pozwoleniem właścicieli. Witryna ma kilku partnerów, m.in. Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, Archiwum Miejskie w Celle/Niemcy. Większość fotografii pochodzi z kolekcji prywatnych. Wszystkie materiały, zamieszczone na witrynie są opisane wraz z podaniem źródła, z którego pochodzą. 

Katalogi i inwentarze: 

Działy eksponaty, czytelnia, gabinet obrazu, kartografia, medioteka, wycieczki w teren i ludzie dostępne są w formie zakładek. Użytkownik ma możliwość wyboru materiałów z grupy „dokumenty” w dziale „czytelnia” według kategorii tematycznej („Bezpieczeństwo”, „Kultura” itd.). W dziale „gabinet obrazu” fotografie zaprezentowane są w ramach bloków tematycznych (architektura, wydarzenia itd.), w poszczególnym bloku możliwa jest identyfikacja danej fotografii przy pomocy alfabetycznie ułożonych list miejsc, zagadnień. 

Wirtualne Muzeum Kwidzyna, www.muzeum.kwidzyn.pl

Zbiory są opracowywane w programie bibliotecznym LIBRA

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są opracowywane w programie bibliotecznym LIBRA.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zbiory są opracowywane w programie bibliotecznym LIBRA

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Justyna Liguz – główny specjalista ds. pracowni regionalnej
Osoba kierująca: e-mail: 
muzeum@kwidzyn.pl
e-mail: 
muzeum@kwidzyn.pl
Telefon: 
55 261 14 60
Lokalizacja i adres: 

Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Wybrane zbiory udostępniane są na stronie internetowej Wirtualnego Muzeum Kwidzyna.  
 

Data powstania: 
2007
Źródła: 

strona internetowa: www.muzeum.kwidzyn.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy