Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży

Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba prywatna

Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży poświęcone jest historii życia i śmierci mieszkańców narodowości żydowskiej, którzy od połowy XIX wieku do 1941 roku współtworzyli białowieski świat. Powstało, żeby zachować pamięć o społeczności żydowskiej tej miejscowości. Zachować ją dla rozsianych po świecie potomków białowieskich Żydów, których przodkowie wyemigrowali z Białowieży przed wojną, unikając Zagłady, zachować ją z myślą o Tych, którzy tu żyli i zginęli i zachować ją dla nas - mieszkańców Białowieży i naszych dzieci - bo historia kilkusetosobowej grupy Żydów białowieskich jest też historią naszego miejsca.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
wspomnienia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach udostępnionych na stronie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów z Białowieży są zarówno obiekty pozyskane w wyniku kwerend w archiwach państwowych (polskich i zagraninczych) oraz instytucji historycznych zajmujących się tematyką żydowską. Niezastąpionym źródłem wiedzy także najstarsi mieszkańcy Biełowieży, z którymi Katarzyna Winiarska, autorka projektu, przeprowadziła szereg rejestrowanych wywiadów audio.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Katarzyna Winiarska - autorka projektu
e-mail: 
katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl
Telefon: 
600808433
Strona internetowa: 

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej