Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne

Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku z inicjatywy mieszkańców Włoszczowy, głównie nauczycieli i studentów historii. Jest to organizacja społeczno-kulturalna, mająca na celu popularyzację lokalnej historii i tradycji poprzez edukację i ochronę zabytków. Towarzystwo prowadzi badania nad przeszłością miasta, organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe, wystawy, wycieczki.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
kartografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego obejmuje fotografie z lat 1920–1950 przedstawiające mieszkańców Włoszczowy, a także dokumenty osobiste i dokumenty życia społecznego z czasów zaboru rosyjskiego, okresu I oraz II wojny światowej. Towarzystwo gromadzi dokumenty udostępnione przez Archiwum Państwowe w Kielcach takie jak: plany szkoły, protokoły, rzuty dworów z I poł. XIX wieku, oryginały i reprinty map pokazujące ziemię włoszczowską z 1890 r. i 1929 r.

Towarzystwo prowadzi projekt mający na celu odnajdywanie, kopiowanie oraz nieodpłatne udostępnianie materiałów archiwalnych, dokumentujących historię Powiatu Włoszczowskiego. Są to materiały bardzo rzadkie, istniejące zaledwie w jednym lub kilku egzemplarzach, rozproszone po prywatnych kolekcjach, odnajdywane przypadkowo na strychach lub pojawiające się na portalach aukcyjnych. Systematyczna digitalizacja daje szansę zebrania pamiątek w jednym miejscu, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem. Do zbiorów szczególnie unikalnych należą rękopiśmienne kroniki i protokolarze. 

Informacja o zbiorach: http://wth.wloszczowa.org/digitalizacja/

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Marcin Drążyk – prezes
Telefon: 
501 578 902, 501 151 102
Lokalizacja i adres: 

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Część materiałów dostępnych jest za pośrednictwem strony internetowej:http://wth.wloszczowa.org/digitalizacja/, http://wth.wloszczowa.org/stare-mapy/

Informacje o udostępnianiu są w trakcie weryfikacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA