Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w 1886 roku. Jego pierwszym prezesem był Walerian Ehrenkrentz. Od 1919 roku towarzystwo należy do Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Jego misją jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej. W szczególności działa na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzi klub sportowy.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób składa się m.in. z archiwalnej dokumentacji fotograficznej z działalności powstałego w 1886 roku Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, w tym z organizowanych przez nie wydarzeń sportowych.

Na stronie internetowej towarzystwa udostępnione są archiwalne fotografie z XIX i XX wieku dotyczące sportu wioślarskiego, pochodzące ze zbiorów prywatnych i zbiorów Muzeum Historii Włocławka. Wśród ok. 250 zaprezentowanych tu fotografii znajdują się również zdjęcia dokumentów (2 dyplomy, legitymacja członkowska, świadectwo sternika) i rysunki satyryczne z okresu I wojny światowej.

Katalogi i inwentarze: 

Odwiedzając stronę internetową Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego (www.wtwwloclawek.com.pl [dostęp: 2016-01-28]), po wejściu na zakładkę Archiwum WTW/Fotografie można wybrać jeden z kilku dostępnych bloków tematycznych („Zdjęcia archiwalne”, „Odznaki WTW”, „Jerzy Bojańczyk”, „Rysunki”, „Tadeusz Gawrysiak”).   

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Arkadiusz Retecki – prezes
e-mail: 
wtw-wloclawek@wp.pl
Telefon: 
54 236 37 55
Lokalizacja i adres: 

ul. Piwna 3, 87-800 Włocławek, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Krzysztof Gabryelewicz – trener, e-mail: krzysztof.rowing@wp.pl, tel. 54 236 37 55

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zaprezentowane na stronie internetowej towarzystwa (www.wtwwloclawek.com.pl) archiwalne fotografie i materiały dostępne są w zakładce Archiwum WTW/Fotografie.

Źródła: 

strona internetowa: www.wtwwloclawek.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA