Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka
stowarzyszenie

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie działa od 1980 roku i opiekuje się biblioteką i jej zbiorami.

Biblioteka Polska w Sztokholmie rozpoczęła działalność podczas pierwszej wojny światowej; była prowadzona przez polityka, dyplomatę i działacza społecznego Alfa de Pomian Hajdukiewicza. Od 1940 roku mieściła się w lokalu Polskiego Komitetu Pomocy w Sztokholmie i kierował nią Michał Pawlikowski. W 1943 roku księgozbiór liczył 855 tomów. W jej zbiorach znajdują się dary m. in. od dr Henryka Brodatego, Angielskiego Komitetu Pomocy Polakom na Węgrzech i od kpt. Minkierwicza z obozu internowanych w Mariefred. Po akcesie książek z Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych i napływie innych księgozbiorów w 1950 roku zbiór liczył 2151 tomów.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory obejmują około 9700 tomów. Najstarsze woluminy sięgają czasów Gutenberga. 

Katalogi i inwentarze: 

W 2013 roku istniejący wcześniej  katalog rzeczowy i alfabetyczny został zastąpiony katalogiem komputerowym. Katalogi zbiorów biblioteki, w tym nagrań audio i wideo, udostępnione są w internecie na stronie biblioteki: www.bibliotekapolska.se

Stopień opracowania zbiorów: 

W 2013 roku uporządkowano księgozbiór - przeprowadzono skontrum.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Aleksander Kwiatkowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
info@bibliotekapolska.se
Telefon: 
0046 8661 63 59
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Östermalmsgatan 75, Box 5025, 102 41 Sztokholm, Szwecja

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory są udostępniane w siedzibie biblioteki: w poniedziałek w godzinach 14.00-18.00, we wtorki w godzinach 12.00-16.00, oraz w czwartki między 12.00 a 16.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia wizyty po wcześniejszym kontakcie mejlowym: ingvarsson.elisabeth@gmail.com

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Aleksander Kwiatkowski (akwiatkowski10@gmail.com), Elżbieta Gieysztor (ingvarsson.elisabeth@gmail.com)

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA