Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej powstało w Łodzi z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sztobryna w 2006 roku. Rejestracja w KRS nastąpiła w 20.09.2007 r. Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy i jest reprezentowane przez uczonych z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Ukrainy. TPF jest instytucjonalnym członkiem i zarazem współtwórcą Central European Philosophy of Education Society z siedzibą w Pradze.
Celem działalności towarzystwa jest prowadzenie i propagowanie badań z zakresu pedagogiki filozoficznej z wykorzystaniem wortalu http://pedagogika-filozoficzna.eu, czasopisma "Pedagogika Filozoficzna on-line oraz publikacji wydawanych m.in. w ramach działającego od 2014 r. Wydawnictwa Naukowego TPF "Chowanna". Poza Zjazdami towarzystwa, które odbywają się co dwa lata organizowane są seminaria naukowe pod hasłem "Symposia Paedagogica" oraz Sympozja Sekcji Starożytników i Bizantynologów. 1.03. 2016 r. została podpisana umowa o współpracy między TPF, a ukraińskim czasopismem Philosophy of Education. Rozwinięciem tej umowy była kolejna, zawarta z Towarzystwem Filozofii Edukacji Ukrainy reprezentowanym przez prof. Marię Kultajewą. Towarzystwo odznacza swoich członków za wyróżniające osiągnięcia naukowe Medalem TPF.

Opis zasobu

Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób jest w przygotowaniu. Informacje o zbiorach są weryfikowane.

Katalogi i inwentarze: 
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn - Prezes
e-mail: 
ped_filozof@wp.pl
Telefon: 
604-559-726 lub 880-616-169
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Tylna 9/11, 90-324 Łódź, "Willa Grohmana", Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej