Teatr Szopena

Teatr Szopena

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja zawodowa

Teatr Szopena (Chopin Theatre) powstał w 1990 roku i należy do jednego z ważniejszych centrów kultury w Stanach Zjednoczonych, w którym odbywa się około 500 wydarzeń artystycznych rocznie (teatr, muzyka, kino, literatura). Teatr jest firmą prywatną prowadzoną przez właścicieli Zygmunta i Lelę Dyrkacz. Dotychczas zrealizował około 2 tys. wydarzeń kulturalnych, w tym ponad 110 własnych produkcji, głównie z Europy Wschodniej. W teatrze odbyło się również ponad 60 spotkań ze znanymi Polakami lub osobami z Polonii amerykańskiej (m.in.: Wesley Adamczyk, Grażyna Auguscik, Urszula Dudziak, Andrzej Dudziński, Stuart Dybek, Jan Englert, Slawomir Fabicki, Feliks Falk, Natasza Goerke, Ryszard Horowitz, Kazimierz Kalkowski, Tymoteusz Karpowicz, Tadeusz Konwicki, Krzysztof Krauze, Ireneusz Krosny, Ryszard Krynicki, Frank Kujawinski, Leszek Madzik, Bronislaw Maj, Michal Pawel Markowski, P. Marcinkiewicz, Andrzej Nowak, Marek Nowakowski, Jan Peszek, Maciej Płażyński, Piotr Sommer, Franciszek Starowiejski, Andrzej Stasiuk, Grzegorz Stec, Józef Szajna, Joanna Trzeciak, Beata Tyszkiewicz, Bronisław Wildstein, Bronisław Wrocławski and Adam Zagajewski).

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory archiwalne obejmują fotografie z przedstawień teatralnych oraz afisze w lat 1990-2017, które zawierają pełną informację o osobach zaangażowannych w realizację wydarzeń kulturalnych. Afisze dotyczące występów polskich artystów, które zostały umieszczone na stronie internetowej teatru, zostały otagowane słowem "Polish".

Stopień zdigitalizowania: 

Fotografie w wersji cyfrowej.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Zygmunt i Lela Dyrkacz
e-mail: 
info@chopintheatre.com
Telefon: 
773-278-1500
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

1543 W Division, IL 60642 Chicago, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Fotografie oraz afisze teatralne informujące o występach polskich artystów w Chopin Theatre zostały umieszczone na stronie internetowej.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.