Szpital św. Marii i Elżbiety

Szpital św. Marii i Elżbiety

Archiwum przy szpitalu św. Marii w Chicago (Saint Mary of Nazareth Hospital Center Archives w Chicago)

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja państwowa

Szpital został założony w 1894 roku przez siostry Nazaretanki (Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu) i służył polskim imigrantom zamieszkującym północno-zachodnią część Chicago. Był to pierwszy polski szpital w mieście. Na początku posiadał tylko 24 łóżka. Szybko jednak następowała jego rozbudowa. Do tej pory istnieją silne więzi między placówką medyczną a polską społecznością. W 2001 roku nastąpiło połączenie szpitala św. Marii ze szpitalem św. Elżbiety, który historycznie był z kolei związany z niemieckimi imigrantami (założony w 1887 roku). Od 2003 roku oba szpitale oficjalnie występując pod nazwą szpital św. Marii i Elżbiety.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum szpitalne posiada duży zasób archiwaliów związanych z "polską" historią szpitala. Zbiory zawierają ponad milion obiektów, w tym około 250 tys. fotografii, dokumentujących działalność szpitala oraz Polonii amrykańśkiej w Chicago, a także akta personalne dotyczące kadry medycznej, która pracowała w szpitala i posiadałą polskie korzenie. 

Telefon: 
(312) 770-2000
Lokalizacja i adres: 

2233 West Division Street, 60622 Chicago, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Joseph W. Zurawski

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
archiwista
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.