Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz”

Wirtualna Izba Pamięci

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku w celu aktywizacji społeczności lokalnych, prowadzenia działań edukacyjnych, organizowania spotkań mieszkańców, wspierania rozwoju społecznego, kulturalno-oświatowego i sportowego regionu. 

Wirtualna Izba Pamięci – inicjatywa stowarzyszenia mająca na celu dokumentowanie historii terenu Jarosławskiego Zasania powstała dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego, Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Mołodyczu. Projekt ma przyczynić się do ocalenia od zniszczenia zagrożonych zbiorów prywatnych, środowiskowych oraz tych o nieznanym pochodzeniu. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób Wirtualnej Izby Pamięci składają się fotografie, dokumenty, ulotki, plakaty, wspomnienia dotyczące życia codziennego mieszkańców regionu, świąt religijnych, miejsc i budynków. Zbiory pochodzą od osób prywatnych. Pozyskiwane są zarówno oryginały jak i archiwalia w formie cyfrowej – przedstawiciele stowarzyszenia przyjeżdżają na wezwanie osób zgłaszających chęć przekazania materiałów archiwalnych i muzealnych.

Wśród zbiorów znajdują się kolekcje:

Kolekcja fotografii Franciszka Hubacza z lat ok. 1950-1990. Zbiór przedstawia obraz życia mieszkańców nieistniejącej już dziś gminy Radawa. Ok. 60% stanowią fotografie z lat 60 i 70, 40% to zdjęcia z lat 50 i 80 XX wieku. 95% zbiorów obejmują fotografie wykonane na błonach monochromatycznych. Do zbioru należą fotografie portretowe (plenerowe, okolicznościowe, grupowe)- stanowiące ok. 40% zbioru; fotografie przedstawiające uroczystości religijne i rodzinne- stanowiące ok. 35% zbioru; fotografie przedstawiające życie codzienne mieszkańców regionu- stanowiące ok. 20% zbioru oraz fotografie ukazujące charakterystyczne miejsca i obiekty. 

Kolekcja rodzinna Teodozji Dudek z lat ok. 1900-1980. Zbiór przedstawia obraz życia mieszkańców wsi Manasterz, Nielepkowice oraz Wiązownica- w większości członków rodziny oraz przyjaciół Teodozji Dudek. Ok. 70% zbioru stanowią fotografie z lat 30-50, po 20% fotografii pochodzi z lat 60 i 70 XX wieku. 100% zbiorów stanowią fotografie czarno białe. Dokumenty pochodzą z I poł. XX wieku oraz z lat 50- 70 XX wieku. Są to świadectwa szkolne, dokumenty nadania ziemi, pozwolenia na budowę, ulotki o charakterze religijnym, banknoty.

Kolekcja rodziny Ruebenbauer z XIX- XX wieku. Zbiór podzielony jest na fotografie z albumów rodzinnych, zdjęcia z końca XIX i I poł. XX wieku, zdjęcia z podróży do Włoch, fotografie wojskowe oraz fotografie z okresu powojennego jak również dokumenty osobiste rodziny Ruebenbauer z XX w.

Wśród zbiorów stowarzyszenia znajduje się łącznie 36 wspomnień i relacji mieszkańców Jarosławskiego Zasania, wspomnień dotyczących okresu II wojny światowej w gminie Jarosław i okolicach oraz życia kulturalnego, tradycji i obrzędów (stan na 1 lutego 2016 r.)

Stowarzyszenie gromadzi także mapy Zasania ze zbiorów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu i Wojskowego Instytutu Geograficznego. 

W ramach wystawy pt."Jehudim. Jarosławskie Dzieci Abrahama" prezentowane są fotografie  losów ludności żydowskiej na Ziemi Jarosławskiej przed wojną i w czasie II wojny światowej. Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum w Przeworsku, Lubaczowie i Sieniawie. 

Katalogi i inwentarze: 

Katalog zespołu: Kolekcja fotografii Franciszka Hubacza:
http://www.izbapamieci.org.pl/images/pliki_pdf/WIP.01.katalog.pdf [dostęp: 2016-02-01]

Katalog zespołu: Kolekcja rodzinna Teodozji Dudek:
http://www.izbapamieci.org.pl/images/pliki_pdf/WIP.02.katalog.pdf [dostęp: 2016-02-01]

Katalog zespołu: Kolekcja rodziny Ruebenbauer:
http://www.izbapamieci.org.pl/images/pliki_pdf/WIP.03.katalog.pdf [dostęp: 2016-02-01]

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są całkowicie zdigitalizowane. Na stronie internetowej Stowarzyszenia prezentowanych jest ponad 3 tys. zbiorów [stan na 1 lutego 2016 r.]

Stan zachowania zbiorów: 

Ogólny stan zbiorów jest dobry. Ok. 10% zbiorów zostało uszkodzonych w sposób mechaniczny np. rozdarcie negatywu, zgięcie, zalanie czy sklejenie z papierem. Większość fotografii została wykonana prostym aparatem skrzynkowym, ok. 30% zdjęć posiada wady takie jak: prześwietlenie, niedoświetlenie, brak ostrości, nałożenie na siebie klatek.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Łukasz Zagrobelny – prezes
e-mail: 
m.molodycz@gmail.com
Telefon: 
793577794
Lokalizacja i adres: 

ul. Mołodycz 35, 37-523 Mołodycz, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Kolekcja fotografii Franciszka Hubacza dostępna na stronie internetowej: 
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/galeria/wip-01-katalog/wip-01-01
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/galeria/wip-01-katalog/wip-01-02

Fotografie z kolekcji rodzinnej Teodozji Dudek dostępne na stronie internetowej:
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/galeria/wip-02-katalog/wip-02-fot

Dokumenty z kolekcji rodzinnej Teodozji Dudek dostępne na stronie internetowej:
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/galeria/wip-02-katalog/wip-02-dok

Fotografie z kolekcji rodziny Ruebenbauer dostępne na stronie internetowej:
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/galeria/wip-03-katalog/wip-03-fot

Dokumenty z kolekcji rodziny Ruebenbauer dostępne na stronie internetowej:
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/galeria/wip-03-katalog/wip-03-dok

Zbiory można znajdywać przez wyszukiwarkę według autora, daty lub tytułu. 

Wspomnienia i relacje dostępne na stronie internetowej: 
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/relacje-zrodlowe/wspomnieniahttp://www.izbapamieci.org.pl/index.php/relacje-zrodlowe/te-ksiezyce-nad-inna-juz-chodza-planetahttp://www.izbapamieci.org.pl/index.php/relacje-zrodlowe/kultura-inna-niz-znacie

Mapy Zasania dostępne na stronie internetowej:
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/wystawy/2016-01-09-18-23-10/mapa-galicji#http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/wystawy/2016-01-09-18-23-10/mapa-1938http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/wystawy/2016-01-09-18-23-10/mapa-1940

Fotografie z wystawy "Jehudim. Jarosławskie Dzieci Abrahama dostepne na stronie internetowej:
http://www.izbapamieci.org.pl/index.php/wystawy/jehudim

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA