Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Niemczech działa od 1946 roku. Jego głównym celem jest pielęgnowanie historii i kultury polskiej m.in. poprzez organizację obchodów rocznicowych, opieka nad żołnierzami II wojny światowej.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Brak informacji.

e-mail: 
kombatanciSPK@web.de
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA