Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Grupa inicjatywna Stowarzyszenia powstała w 1983 roku. Działalność organizacji skupiona jest wokół takich zagadnień jak: prowadzenie badań nad przeszłością miasta, społeczna opieka nad zabytkami, upowszechnianie wiedzy o Czeladzi, upowszechnianie twórczości mieszkańców Czeladzi oraz twórczości dotyczącej miasta. Od 30 lat stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i ludzi ważnych dla Czeladzi, wypełnia "białe plamy" w historii miasta, upowszechnia wiedzę o przeszłości Czeladzi i regionu. Trwałymi dokonaniami działalności Stowarzyszenia są tablice i obeliski upamiętniające czeladzian: m. in. czeladzkich harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej, fizyka profesora Józefa Mazura, budowniczego czeladzkiego kościoła św. Stanisława BM księdza Bolesława Pieńkowskiego, piaskowskich członków Związku Orła Białego, zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego i policjantów Policji Państwowej pochodzących z Piasków, poległych w czasie okupacji członków Związku Orła Białego, czeladzian zamordowanych na terenie byłego Związku Radzieckiego - tzw. pomnik katyński na cmentarzu parafialnym, obelisk przed Komisariatem Policji poświęcony 22 czeladzkim policjantom PP zamordowanym na terenie byłego ZSRR. SMCz prowadzi działalność popularyzatorską, w tym: wydawniczą: Zeszyty Czeladzkie - obecnie 22 numery - od 1993 roku, książki dot. historii miasta, okolicznościowe karty pocztowe i koperty; wystawienniczą; edukacyjną, organizując m. in. cykliczne spotkania z ludźmi kultury związanymi z Czeladzią oraz autorami publikacji dot. miasta i regionu -  historii i współczesności. Obecnie SMCz zrzesza 80 osób. W swej działalności Stowarzyszenie wychodzi poza granice Czeladzi, a jego członkowie aktywnie uczestniczą w spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń kultywujących tradycje „małych Ojczyzn". Od 1998 r. jest sygnatariuszem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
filatelistyka
kartografia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Ponieważ zbiory nie są skatalogowane i zinwentaryzowane trudno jest określić liczbowo ich wielkość. Orientacyjnie: * blisko 2 tysiące skanów zdjęć, ok. 300 fotografii archiwalnych, ok. 150 dokumentów osobistych. 

Od 2015 w  zbiorach Stowarzyszenia znajduje się   dorobek fotograficzny (fotografie, slajdy)  Jerzego Żymirskiego – fotografika, który przez blisko 50 lat aparatem utrwalał miasto Czeladź.

Stowarzyszenie gromadzi też materiały związane z historią (historia miasta i działających w niej kopalń: Kopalnia Czeladź i kopalnia Saturn) oraz dniem dzisiejszym Czeladzi i udostępniania je zarówno instytucjom, jak i osobom prywatnym. Dzięki pomocy mieszkańców i zaangażowaniu członków kolekcja wzbogacana jest na bieżąco. Zgromadzone materiały prezentowane były na wystawach tematycznych, np. Nasza klasa: szkoła i uczniowie w dawnej fotografii, Z rodzinnego albumu: Czeladź i czeladzianie w dawnej fotografii. 

Posiadane zbiory udostępniane były autorom opracowań naukowych, a także służyły jako dokumenty źródłowe przy realizacji filmów dokumentalnych realizowanych przez TVP Katowice oraz filmów promujących miasto.

Stopień zdigitalizowania: 

Zdigitalizowane są przede wszystkim fotografie udostępnione przez mieszkańców i część własnych zbiorów (fotografie, dokumenty osobiste, dokumenty historyczne). Dzięki współpracy z Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi zbiory publikowane są na stronach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

W 2018 r. blisko 500 fotografii i slajdów Jerzego Żymirskiego  uzyskało wersję elektroniczną dostępną w Stowarzyszeniu i  na płytach CD. 

Stan zachowania zbiorów: 

w większości dobry

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Ewa Ambroży
Osoba kierująca - stanowisko: 
przewodnicząca
e-mail: 
smc.czeladz@onet.eu
Telefon: 
603635822
Lokalizacja i adres: 

ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
smc.czeladz@onet.eu
Udostępnianie: telefon: 
603635822
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są  w siedzibie Stowarzyszenia – 
Adres: Czeladź  ul. Katowicka 42, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Data powstania: 
1983
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy