Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich powstało w roku 2009. Członkowie Grupy podejmują zadania związane z renowacją budowli wojskowych, popularyzacją wiedzy historycznej poprzez jej rekonstrukcję, identyfikację mogił żołnierzy.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
muzealia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Stowarzyszenie zbiera i przechowuje materiały archiwalne i naukowe dotyczące militariów. Zasób obejmuje dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji. Eksponaty ze zbiorów stowarzyszenia były prezentowane na wystawie „Broń strzelecka w wojnach światowych”. 

Informacje o zasobie są w trakcie weryfikacji.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Łukasz Politański
e-mail: 
grh84pp@wp.pl, grh84pp@o2.pl
Lokalizacja i adres: 

ul. Kurnos II 175, 97-400 Bełchatów, Polska

Udostępnianie

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Informacje są w trakcie weryfikacji. 

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA