Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja

Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja powstało w 2007 roku z inicjatywy historyków, kulturoznawców i fotografików. Członkowie Stowarzyszenia gromadzili materiały przeznaczone do zeskanowania i umieszczenia w bibliotece cyfrowej. W ten sposób Stowarzyszenie powołało Tarnowsko-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową, która zawiera przede wszystkim zbiory prywatne z obszaru Galicji. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa powstała dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory archiwalne Stowarzyszenia dotyczą terenów dawnej Galicji, pochodzą z okresu od XVIII do XXI wieku. Stowarzyszenie prowadzi bibliotekę cyfrową należącą do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Obiekty do digitalizacji pozyskiwane są od osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Materiały pochodzą w większości z obszaru Polski południowej, docelowo zasięgiem działania Stowarzyszenie chce objąć cały teren dawnej Galicji. Zbiory udostępniane w Tarnowsko-Galicyjskiej Bibliotece Cyfrowej podzielone są na kolekcje: Książki (XIX wiek, XX wiek, książki niemieckie, francuskie i włoskie), Regionalia (Tarnów, Wojnicz), Banknoty i monety (pieniądze austro-węgierskie, niemieckie, ukraińskie, rosyjskie, polskie), I wojna światowa (karty pocztowe i zdjęcia, Legiony Polskie), II RP (wojna polsko-bolszewicka, czasopisma II RP, zdjęcia), II wojna światowa, Dewocjonalia (książki, obrazki), Kolekcje Fabryki Czekolady E. Wedel (Wizerunki Królów Polskich, Gwiazdy Ekranu, Polowanie na lwy w kraju Massajów, Herby Województw i Ziem Dawnej Polski, Wojsko Polskie - Rok 1831, Wojsko Polskie - Księstwo Warszawskie, Polska na morzu, Lotnictwo), Różne kolekcje i publikacje (Widoki z różnych części świata), Zdjęcia i pocztówki (zdjęcia rodziny Klepackich, zdjęcia aktorów i aktorek, pocztówki - miasta i miejscowości, zdjęcia i dokumenty rodziny Gizów), Dywizja Syberyjska (5 Dywizja Strzelców Polskich), a także Materiały wyborcze po 1989 roku. Zgodnie ze stanem z połowy stycznia 2016 roku, prezentowane na stronie Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej materiały archiwalne obejmują 2179 pozycji (oraz 19 pozycji w kolekcji materiałów wyborczych po 1989 roku). Informacje o zbiorze: http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/text?id=example-page

Sposoby kształtowania zasobu: 

Materiały zamieszczane w naszej bibliotece pozyskujemy od osób prywatnych i dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ich posiadanie wchodzimy jedynie czasowo, na okres digitalizacji.

Katalogi i inwentarze: 

Dostępne są katalogi elektroniczne. Użytkownik Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej może korzystać z wyszukiwarki (dostępna jest opcja wyszukiwania zaawansowanego), może też identyfikować materiał archiwalny według kolekcji, indeksu tytułowego, indeksu twórców, indeksu słów kluczowych.

Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa, www.bc.cyfrowagalicja.pl

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory opracowywane są sukcesywnie w miarę ich pozyskiwania.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory digitalizowane są sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania.

Stan zachowania zbiorów: 

Zbiory zachowane są w różnym stanie, od dobrego do złego, w zależności od warunków i sposobu ich przechowywania przez właścicieli.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Serwer, dyski zewnetrzne

Zagrożone zbiory: 

Brak informacji na temat zagrożonych zbiorów

Ze względu na to, iż materiały są w naszym posiadaniu jedynie czasowo i nie są naszą własnością, nie opracowujemy zbiorów. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Zbigniew Gomoła
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
cyfrowagalicja@o2.pl
Telefon: 
605288416
Lokalizacja i adres: 

ul. Kasprowicza 61, 33-100 Tarnów, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Wojciech Gomoła

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
administrator biblioteki
Udostępnianie: e-mail: 
cyfrowagalicja@o2.pl
Udostępnianie: telefon: 
tel. 660 462 891
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory dostępne są bez ograniczeń, w wysokiej rozdzielczości, na stronie Tarnowsko-Galicyjskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dostępność budynku: 

Stowarzyszenie nie posiada specjalnego budynku do prowadzenia działalności, odbywa się ona wyłącznie w domach członków stowarzyszenia.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Nie

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Nie

Kopie materiałów archiwalnych: 

Nie

Data powstania: 
2007
Plan rozwoju archiwum: 

Stowarzyszenie nadal będzie prowadziło pozyskiwanie materiałów, ich digitalizację i udostępnianie w prowadzonej bibliotece cyfrowej. Planujemy także w kolejnych latach publikację oparte na posiadanych i zdobytych w przyszłości materiałach.

Osoby prowadzące archiwum: 

Zbigniew Gomoła, historyk, wyższe, 61-70.

Osoby wspierające archiwum: 

Brak

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Autor opisu: 
Zbigniew Gomoław
Kompletność opisu: 
Częściowy