Stowarzyszenie Auschwitz Memento

Stowarzyszenie Auschwitz Memento

Archiwum Stowarzyszenia Auschwitz Memento

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku w wyniku realizacji projektu nagrywania świadków historii: „Auschwitz Memento – multimedialne archiwum”. Działalność stowarzyszenia opiera się na utrwalaniu historycznych relacji oraz popularyzacji historii. Organizacja realizuje wiele projektów edukacyjnych, multimedialnych. W projektach uczestniczą uczniowie szkół, studenci, wolontariusze. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
nagrania audio
nagrania wideo
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W archiwum stowarzyszenia zgromadzono ponad 200 relacji świadków historii w tym spisane wywiady, nagrania filmowe oraz materiały fotograficzne. W ramach projektu „Auschwitz Memento – multimedialne archiwum” oraz "Głosy z Auschwitz" zarejestrowano na nośnikach cyfrowych oraz spisano relacje byłych więźniów niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Drugi projekt edukacyjny "Auschwitz. Blisko domu" zawiera fragmenty spisanych relacji oraz nagrania wideo mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy przeżyli niemiecką okupację w cieniu Auschwitz. Stowarzyszenie gromadzi również zbiory dotyczące żołnierzy oddziału AK "Sosienki" w postaci fotografii z Archiwum Muzeum Auschwitz. Na stronie internetowej udostępniony jest także fragment raportu "Ucieczka z Auschwitz" Witolda Pileckiego z 1945 r. oraz fragmenty wspomnień oświęcimskich drugiego uciekiniera Edwarda Ciesielskiego. Efektem projektu " Pod Giewontem: losy mieszkańców Podhala w latach 1939-1956" są spisane nagrania biograficzne ze świadkami historii oraz fotografie dotyczące Podhala ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

Sposoby kształtowania zasobu: 

Auschwitz Memento w dużej części składa się z osób posiadających doświadczenie związane z pracą z materiałami, archiwami historycznymi. Rozumie także konieczność budowania własnych kanałów prezentacji zwłasnych zasobów. Budowanie własnych zasobów rozpoczęło od gromadzenia relacji byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Następnie z racji swojej siedziby zbudowało zasoby relacji mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Uzupełnione zostały także losami Podhalan z okresu II wojny światowej. Relacje zebraliśmy głównie dzięki projektom, na które udało się nam pozyskać dotacje, jednak nie małą rolę odegrały także własna chęć i zapał. Stowarzyszenie na ten moment nie kupuje relacji oraz artefaktów związanych z historią Polski. Z czasem może się to zmienić, jednak na ten moment nasza działalność dotycząca zbiorów dotyczy głównie dobrym kontaktom z osobami prywatnymi.

Stopień opracowania zbiorów: 

Relacje nagrane przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento są opracowywane m.in. za pomocą streszczenia i informacji biograficznych o nagrywanych osobach.

Stopień zdigitalizowania: 

W zasobach stowarzyszenia znajdują się zarówno zasoby analogowe, jak i cyfrowe. Ok. 200 godzinnych kaset DV. Na trzech dyskach twardych zewnętrzych znajduje się także część ich cyfrowych wersji. Nie są one jednak w żaden sposób profesjonalnie opisane. Dodatkowo na osobnym dysku znajdują się relacje byłych więźniów Auschwitz - Birkenau, które Stowarzysenie przekazało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Dyski zewnętrzne, płyty DVD, dom prywatny. 

Narzędzia archiwizacji: 
Word
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Paulina Wądrzyk
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
Osoba kierująca: e-mail: 
paulinawadrzyk@gmail.com
e-mail: 
biuro@auschwitzmemento.pl
Telefon: 
503 078 357, 508 099 030
Lokalizacja i adres: 

Jarosława Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Zbigniew Klima

Udostępnianie: e-mail: 
klimazbigniewosw@gmail.com
Udostępnianie: telefon: 
603 77 22 97
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Relacje byłych więźniów obozu KL Auschwitz- Birkenau dostępne na stronie: http://glosy.auschwitzmemento.pl/ . Relacje mieszkańców Oświęcimia i okolic dostępne na stronie: http://sosienki.auschwitzmemento.pl/pl/zycie-w-cieniu-kl-auschwitz/lista-swiadkow.html. Zbiory dotyczące żołnierzy oddziału AK "Sosienki" dostępne na stronie: http://sosienki.auschwitzmemento.pl/pl/zolnierze-oddzialu-ak-sosienki/zolnierze-ak-sosienki.html?projectid=3.  Fragment raportu "Ucieczka z Auschwitz" Witolda Pileckiego z 1945 r. dostępny na stronie: http://projektpilecki.pl/index.php/konkurs/12-konkurs/raport/41-ucieczka-z-auschwitz-fragmenty-raportu-witolda-pileckiego-z-1945-roku. Fragmenty wspomnień oświęcimskich Edwarda Ciesielskiego dostępne na stronie: http://projektpilecki.pl/index.php/konkurs/12-konkurs/raport/42-edward-ciesielski-wspomnienia-oswiecimskie-fragmenty. Relacje mieszkańców Podhala w latach 1939-1956 dostępne na stronie: http://www.podgiewontem.auschwitzmemento.pl/pl/component/relacje?Itemid=127. Fotografie dotyczące Podhala ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego dostępne na stronie: http://www.podgiewontem.auschwitzmemento.pl/pl/zbiory-nac.html.

Dostępność budynku: 

Brak budynku.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Nie są wykonywane.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Brak.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Nie są wykonywane.

Data powstania: 
2008
Plan rozwoju archiwum: 

W chwili obecnej władze stowarzyszenia starają się o własną siedzibę. Staramy się również stworzyć wystawę stałą oraz objazdową.

Osoby prowadzące archiwum: 

Zbigniew Klima, nauczyciel akademicki, wyższe, 31-40 lat

Osoby wspierające archiwum: 

Publiczna zbiórka w ramach akcji społecznej "Projekt: Pilecki" - darowizny.

Instytucja sporządzająca opis: 
Stowarzyszenie Auschwitz Memento
Autor opisu: 
Zbigniew Klima
Kompletność opisu: 
Częściowy