Stowarzyszenie „Dla Albigowej”

Stowarzyszenie „Dla Albigowej”

Izba Regionalna w Albigowej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w 1996 roku w celu ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Albigowej. Działa na rzecz aktywizacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej społeczności lokalnej. Prowadzi działalność wydawniczą oraz dokumentacyjną. W 2007 roku wybudowano Izbę Regionalną stanowiącą przestrzeń wystawienniczą i miejsce spotkań kulturalno-edukacyjnych. Mieści się ona w Ośrodku Kultury.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
muzealia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory Izby Regionalnej w Albigowej dotyczą przeszłości regionu albigowskiego, zawierają m.in. kroniki parafialne, historię miejscowego teatru amatorskiego, stroje z przełomu XIX i XX wieku oraz zdjęcia uroczystości kościelnych.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Andrzej Falger – prezes
Telefon: 
17 226 71 90, 17 226 71 85
Lokalizacja i adres: 

ul. Albigowa 478, 37-122 Albigowa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Izba Regionalna w Albigowej czynna jest we wtorki w godzinach 15.00–17.00, czwartki w godzinach 10.00–12.00, w piątki w godzinach 15.00–17.00 i w niedziele w godzinach 9.00–13.00. Inne terminy do uzgodnienia z przewodniczącym Stowarzyszenia.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA