Sekcja Polska Radia Watykańskiego

Sekcja Polska Radia Watykańskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja zawodowa

Radio Watykańskiego (Radio Vaticana) rozpoczęło działalność 12 lutego 1931 roku. Sekcja Polska została powołana w 1938 roku. Do 1948 roku nadawano audycje dwa razy w tygodniu, a później codziennie. Polskie audycje Radia Watykańskiego odgrywały szczególną rolę w czasie II wojny światowej, będąc niejednokrotnie jedynym środkiem przekazywania wiadomości o sprawach kościelnych i narodowych z Rzymu do Polski. Informowały też świat o sytuacji okupowanego kraju.

Po II wojnie światowej Sekcja Polska Radia Watykańskiego przez długi czas była jedyną rozgłośnią katolicką, której programy można było odbierać w Polsce.

Wraz z wyborem Karola Wojtyły na papieża, Sekcja Polska rozpoczęła nadawać relacje z pielgrzymek papieskich, a od 1979 roku transmisje mszy świętych w języku polskim.

Radio Watykańskie relacjonowało także ważne wydarzenia w Polsce z początku lat 80., jak powstanie „Solidarności”, wizyta w Watykanie delegacji związku (styczeń 1981 r.), zamach na Jana Pawła II (13 maja 1981 r.) , śmierć prymasa Wyszyńskiego (28 maja 1981) czy wprowadzenie w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981).

Od kilku lat retransmisje programów Sekcji Polskiej są dostępne w na stronie internetowej Radia.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
nagrania audio
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory archiwalne tworzą głównie nagrania z wyemitowanych audycji, czyli przede wszystkim programów informujących o życiu i działalności papieży, Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. Składają się na nie m.in. wykłady z dziedziny teologii, nauki społecznej i historii Kościoła, wiadomości religijno-społeczne z całego świata, transmisje z podróży i działalności pasterskiej Jana Pawła II, serwisy informacyjne.

Wszystkie przemówienia papieskie

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. Paweł Pasierbek SJ
Osoba kierująca - stanowisko: 
kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego
e-mail: 
sekpol@vatiradio.va
Telefon: 
0039 06 69 88 46 02
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Piazza Pia 3, Palazzo Pio, 00120 Watykan

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Źródła: 

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

http://papiez.wiara.pl/doc/376638.Sekcja-Polska-Radia-Watykanskiego-70-l... [dostęp z dn. 16.05.2017]

Ks. Tadeusz Dobrowolski, “60 lat Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego”

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA