Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie

Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Kurytybie

Archiwum Polonijne

Opis organizacji

Towarzystwo Chrystusowe zaczęło pracę duszpasterską w Brazylii w 1958 roku, wraz z przybyciem ks. Czesława Czartoryskiego.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
muzealia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Przy Prowincji Towarzystwa Chrystusowego p.w. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej działa Archiwum Polonijne. Jej zrąb stanowiły książki przekazywane przez księży do Domu Prowincjalnego w Kurytybie. Później zbiory powiększały się o materiały archiwalne dotyczące losów Polaków w Brazylii, wśród nich znalazły się spuścizny polskich działaczy społecznych profesora Ruy Christovam Wachowicza oraz Kazimierza Sienkiewicza. Archiwum obejmuje 2068 jednostek archiwalnych. Towarzystwo Chrystusowe posiada również  księgozbiór liczący około 8000 egzemplarzy.

Katalogi i inwentarze: 

Powstał katalog księgozbioru.

Stopień zdigitalizowania: 

Towarzystwo posiada sprzęt do komputeryzacji archiwaliów. Brak informacji o stopniu digitalizacji zbiorów.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks.Zbigniew Józef Minta
Osoba kierująca - stanowisko: 
prowincjał
e-mail: 
braz@chrystusowcy.pl
Telefon: 
55 41 3256 2031
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Rua Hermínio Cardoso 119, 82600-200 Curitiba - Paraná, Brazylia

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
zbiory nie są udostępniane
Godziny urzędowania: 

Towarzystwo posiada sprzęt do komputeryzacji archiwaliów. Brak informacji o stopniu digitalizacji zbiorów.

Udostępnianie: e-mail: 
braz@chrystusowcy.pl
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA