Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii − Niezbudka

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii − Niezbudka

Archiwum Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii − Niezbudka

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
dom kultury

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie została założona 3 czerwca 2012 w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Stawia sobie za cel stworzenie galerii-muzeum oraz animację społeczno-kulturalną lokalnej społeczności. Prowadzi warsztaty filmowe, fotograficzne i artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Inicjuje projekty społeczne i międzykulturowe w regionie oraz nawiązuje współpracę kulturową ze społeczeństwem na Białorusi. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
filatelistyka
kartografia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory powstały w oparciu o kolekcję przekazaną w postaci darowizny przez Tomasza Wiśniewskiego. Zasób składa się z około 50 000 pozycji, które wciąż są katalogowane. Obejmuje on: zbiory topograficzne i etnograficzne z ziem polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich, Rosji oraz z całej Europy; ponad 30 tys. fotografii, zdjęcia dotyczące okresu II wojny światowej- fotografie wykonane przez niemieckich żołnierzy na terenie Polski, Niemiec, Rosji i całej Europy; reprinty, odbitki, reprodukcje, pocztówki, około 50 tys. znaczków w tym około 5 tys. znaczków z okresu carskiego, około 10 tys. polskich znaczków z międzywojnia, jak również z okresu okupacji niemieckiej oraz PRL-u, a także dokumenty, mapy, ulotki, grafiki. 

Informacja o zbiorze:
http://pracownia.michalowo.eu/dlategoze

Stopień opracowania zbiorów: 

Zostało opracowanych około 50% zbiorów. 

Stopień zdigitalizowania: 

Zostało zdigitalizowanych około 50% zbiorów. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Tomasz Wiśniewski − kierownik
e-mail: 
pfdf.michalowo@gmail.com
Telefon: 
85 663 16 33
Lokalizacja i adres: 

ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Tomasz Wiśniewski, Tomasz Tomaszuk, e mail: pfdf.michalowo@gmail.com, tel.: 85 663 16 33

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii  jest czynna w dniach: poniedziałek–piątek w godz. 9.00–17.00, niedziela w godz. 11.00–17.00. Zbiory w chwili obecnej nie są jeszcze w całości dostępne w internecie.  Na podstronie internetowej Pracowni można przeglądać pierwsze udostępnione fotografie według kolekcji tematycznych: Hieronimowo, Jałówka, Pieńki, Michałowo, Ludzie.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA