Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku prowadzi 5 filii bibliotecznych. W ramach biblioteki działa Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne. Placówka inicjuje programy edukacyjno-kulturalne dla społeczności lokalnej, m.in. angażujące młodzież. Biblioteka  prowadzi także zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i kluby malucha.
   
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku bierze udział w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org/catl). W ramach projektu powstała sieć regionalnych archiwów społecznych przy bibliotekach gminnych. Biblioteka w Brzesku na stronie http://www.brzesko.archiwa.org publikuje zdigitalizowane materiały źródłowe zebrane wśród lokalnej społeczności. Wybrane materiały w wysokiej rozdzielczości prezentowane są również w Bibliotece Cyfrowej CATL

Bibliotekarze w maju 2011 przeszli specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Fundację Ośrodka KARTA (z pozyskiwania zbiorów, metodologii opracowania, zagadnień prawnoautorskich, nagrywania relacji, pracy z plikami cyfrowymi i obsługi strony internetowej), a następnie zainicjowali i zorganizowali gromadzenie i publikowanie w Internecie regionalnych źródeł historycznych – świadectw życia codziennego i niecodziennego. Zaktywizowali mieszkańców wsi, miast i miasteczek do przeszukiwania domowych szuflad i archiwów, zbierania i opisywania fotografii i dokumentów, a nawet nagrywania „opowieści o życiu” – pozyskiwania relacji świadków historii

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
ikonografia
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Biblioteka udostępnia w internecie kilkadziesiąt materiałów archiwalnych. Największy zbiór stanowi kolekcja rodziny Przybylskich: fotografie i dokumenty. Zbigniew Przybylski został w 1945 roku lekarzem weterynarii dla rejonu brzeskiego. Kolejny zbiór to kolekcja zdjęć dotycząca życia codziennego i obrzędów ludowych mieszkańców wsi Maszkienice w dwudziestoleciu międzywojennym.

Biblioteka kontynuuje pracę nad gromadzeniem materiałów archiwalnych.

Katalogi i inwentarze: 

Katalogi elektroniczne udostępniane są na stronie internetowej, z podziałem na: działy (fotografia, druki ulotne, wspomnienia), kolekcje (Brzesko, Szczepanów, Maszkienice) oraz teczki (Koło Gospodyń Wiejskich w Maszkienicach).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są na bieżąco opracowywane według standardu metadanych Dublin Core.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są na bieżąco digitalizowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Maria Marek – dyrektor
e-mail: 
kontakt@bibliotekabrzesko.pl
Telefon: 
14 66 312 02, 14 686 45 50
Lokalizacja i adres: 

pl. Targowy 10, 32-800 Brzesko, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki w dniach: poniedziałek, sobota 8.00–15.00, wtorek, piątek 8.00–18.00, środa–czwartek 10.00–18.00. Zdigitalizowane zbiory można przeglądać na stronie Biblioteki Cyfrowej CATL oraz na stronie biblioteki w programie CATL.   

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA