Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne (The Polish American Historical Association - PAHA) powstało w 1942 roku i początkowo działało jako komitet w ramach Polskiego Instytutu Naukowego w Stanach Zjednoczonych (The Polish Institute of Arts & Sciences of America). Ostatecznie w 1948 roku stało się autonomiczną jednostką. Stowarzyszenie skupia młodych naukowców, nauczycieli oraz wielu miłośników historii, którzy zajmują się badaniem Polonii amerykańskiej oraz jej wkładem w cywilizację amerykańską. Od 1975 roku Towarzystwo jest afiliowane przy Amerykańskim Towarzystwie Historycznym. Celem PAHA jest promocja badań i upowszechnianie wiedzy o wspólnej polsko-amerykańskiej historii i kulturze, a także pozyskiwanie i ochrona źródeł historycznych dotyczących polskiej przeszłości w Ameryce.

Od 1944 roku Towarzystwo wydaje „Polish American Studies” (półrocznik).

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
nagrania audio
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny obejmuje dokumentację związaną z działalnością Towarzystwa oraz wydawane przez nie czasopisma i książki, a także materiały dokumentujace życie polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Zbiory są stale powiększane w wyniku podejmowanych przez Towarzystwa prac badawczych (np. nagrania w ramach projektów historii mówionej).

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Anna Mazurkiewic
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
JacquesM@ccsu.edu
Telefon: 
860-832-3010
Lokalizacja i adres: 

1615 Stanley Street, CT 06050 New Britain, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory są udostępnianie w bibliotece Uniwersytetu Centralnego w Connecticut (Central Connecticut State University).

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA