Polsko-Amerykańskie Muzeum w Port Washington

Polsko-Amerykańskie Muzeum w Port Washington

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum

Polsko-Amerykańskie Muzeum zostało założone 20 stycznia 1977 roku. We wrześniu tego samego roku władze stanu Nowy Jork zezwoliły na prowadzenie działalności muzealnej. W 1982 roku organizacji udało się nabyć na własność budynek po bibliotece publicznej przy 16 Belleview Avenue, w 1983 roku muzeum zostało przeniesione do nowej siedziby.  

Główne cele działalności Muzeum zakładają:

  • zapoznawanie i przybliżanie Amerykanom polskiego pochodzenia wiedzy o ich kraju i dziedzictwie z uwzględnieniem kultury, obyczajów, osiągnięć naukowych, medycznych, sportowych, a także tych w dziedzinie literatury i sztuki;
  • przyczynianie się do wzrostu zainteresowania edukacją, sztuką oraz polsko-amerykańskimi programami kulturalnymi;
  • organizowanie pomocy finansowej i materialnej dla studentów, szkół, uczelni wyższych oraz organizacji kulturalnych w ich działalności związanej z nauką języka polskiego oraz innych przedmiotów;
  • doradztwo i pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w rozwijaniu aktywności na polu działalności kulturalnej, patriotycznej, sportowej;
  • pozyskiwanie zbiorów związanych z nauką, sztuką, historią, filmów, książek, nagrań muzycznych i literatury, a następnie udostępnianie ich do prac naukowych oraz dla potrzeb dzieci i studentów, organizowanie stałych oraz czasowych wystaw muzealnych, a także różnego typu imprez artystycznych, odczytów i imprez dla dzieci.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
muzealia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory archiwalne stanowią niewielką część kolekcji w porównaniu ze zgromadzonymi eksponatami muzealnymi. Na zbiory archiwalne Muzeum składają się przede wszystkim spuścizny po osobach prywatnych, a wśród nich m.in. kolekcja Henry’ego Archackiego, dziennikarza, historyka i artysty (przeważająca jej część to materiały drukowane, wydawnictwa, materiały związane z jego artykułami i esejami). Muzeum zgromadziło ponadto spory zbiór fotografii, w tym m.in. zdjęcia marszałka Józefa Piłsudskiego, noblistów polskiego pochodzenia, zdjęcia z Wystawy Światowej w 1930 roku. Dwa pudła zajmują materiały dotyczące propagandy komunistycznej, spisane w języku angielskim. Muzeum posiada także spory zbiór druków i pism ulotnych.

Prezentowane zbiory muzealne podzielono tematycznie na kilka ekspozycji. W głównym hallu zgromadzono kilkanaście karykatur marszałka Piłsudskiego, autorstwa Władysława Czermańskiego, a także obrazy mniej znanych twórców polskich lub polonijnych. Pozostałą część hallu zajmują gabloty z minerałami i kryształami z Polski oraz drewniane figurki ludowe. Kolejne sale muzealne podzielono tematycznie na następujące ekspozycje:

–  Historia Polski – znajduje się tu m.in. poczet królów polskich (reprodukcje), odznaczenia i medale, figurka króla Jana III Sobieskiego oraz fotokopie trzech oryginalnych dokumentów królów polskich, wystawionych przez Władysława Jagiełłę, Zygmunta III Wazę i Jana Kazimierza, które trafiły do Stanów Zjednoczonych podczas wojennej zawieruchy, a obecnie są przechowywane w archiwum muzeum;
–  Nobliści polskiego pochodzenia – są to głównie ich zdjęcia;
–  Mikołaj Kopernik – zdjęcia lub fotokopie rysunków i dokumentów;
–  Historia Kościoła i religii – obrazy związane z tą tematyką, zdjęcia papieża Jana Pawła II, dewocjonalia, kilkanaście egzemplarzy; modlitewników oraz Biblii pochodzących z końca XIX i początku XX wieku.
–  Folklor polski.

Biblioteka zajmuje oddzielne pomieszczenie. Ogółem księgozbiór liczy około 5000–6000 pozycji. Książki pochodzą głównie z darów. W większości jest to literatura piękna, ale także historyczna, albumy.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory muzeum są w większości są niezewidencjonowane.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Gerald Kochan
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
e-mail: 
administrator@polishamericanmuseum.org
Telefon: 
001 516 883 65 42, 001 214 914 54 32
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

16 Belleview Ave., 11050 Port Washington, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Muzeum i jego zbiory są dostępne dla wszystkich zainteresowanych od środy do piątku w godzinach 10.00-14.00 oraz w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Barbara Zaremba

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://polishamericanmuseum.com/ [dostęp z dn. 29.06.2017]

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA