Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca

Centralne Archiwum Fotografii PTTK

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca powstało w 1989 roku jako jeden z ośrodków specjalistycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zajmuje się gromadzeniem i archiwizacją materiałów fotograficznych (zdjęć, negatywów, slajdów, zestawów), katalogowaniem i udostępnianiem materiałów z działalności Komisji Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Ponadto gromadzi czasopisma, książki, katalogi, komunikaty dotyczące fotografii krajoznawczej. Centrum organizuje także szkolenia i wystawy. Propaguje Odznakę Fotografii Krajoznawczej PTTK. Wydaje własne zeszyty szkoleniowe i publikacje. Organizuje coroczne Forum Fotografii Krajoznawczej. Wykonuje własną dokumentację fotograficzną.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
muzealia
nagrania audio
nagrania wideo
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób archiwalny stowarzyszenia składa  się zasób tradycyjny (analogowy): 160 430 odbitek fotograficznych, około 450 000 negatywów i slajdów oraz zasób cyfrowy (elektroniczny): około 10 000 plików. Zakres chronologiczny zasobu sięga od początku XX wieku do współczesności. Zasób dotyczy historii i działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w zbiorach stowarzyszenia znajduje się dokumentacja fotograficzna z imprez krajoznawczych, spotkań, zjazdów, archiwalne zdjęcia krajobrazowe, widokowe i dokumentujące zabytki z całej Polski.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Większość materiału, gromadzonego przez ponad 100 lat w strukturach PTTK, przekazana została z Zarządu Głównego PTTK oraz oraz innych jednostek Towarzystwa. Ponadto zbiory do archiwum przekazywane są bezpłatnie przez członków stowarzyszenia.

Katalogi i inwentarze: 

Prowadzony jest komputerowy rejestr archiwaliów na dwóch dyskach stałych oraz katalog kartkowy. Skomputeryzowano także wykaz Instruktorów Fotografii Krajoznawczej w kraju.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zasób tradycyjny opracowano w 70%, zasób cyfrowy w 90%. 

Stopień zdigitalizowania: 

Zdigitalizowano około 4 tys. fotografii. Przede wszystkim sprzed II wojny światowej (krajobraz i zabytki Polski, działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego).

Stan zachowania zbiorów: 

Stan zachowania zbiorów jest dobry.

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Zasób analogowy: pomieszczenia magazynowe. Zasób cyfrowy: dyski wewnętrzne, dyski zewnętrzne, płyty CD/DVD. 

Narzędzia archiwizacji: 
inne

Programy: Microsoft Access, Adobe Bridge

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Andrzej Danowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
e-mail: 
cfk-pttk@wp.pl
Telefon: 
42 636 40 10
Lokalizacja i adres: 

ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Poniedziałek - piątek, godz.: 10.00-17.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Paweł Wojtyczka

Udostępnianie: e-mail: 
cfk-pttk@wp.pl
Udostępnianie: telefon: 
42 636 40 10
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są nieodpłatnie dla celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich w siedzibie jednostki po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wypożyczane są wyłącznie kopie cyfrowe jak i zestawy wystawowe.

Dostępność budynku: 

Zabytkowy budynek w centrum miasta z własnym parkingiem. Nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Tak.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

W budynku znajduje się czytelnia dla 25 osób.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Możliwe są usługi kserograficzne i digitalizacyjne. Czas realizacji ustalany indywidualnie.

Data powstania: 
1989
Instytucja sporządzająca opis: 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca
Autor opisu: 
Paweł Wojtyczka
Kompletność opisu: 
Częściowy