Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego. Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest samorządną organizacją powstałą w 1957 roku, kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ), powstałego w 1925 roku. Po wojnie władze PRL nie wyraziły zgody na reaktywowanie  PSPZ, do 1957 uznawały Związki Zawodowe Pracowników Służby Zdrowia jako wystarczającą reprezentację środowiska pielęgniarek i położnych. PTP jest organizacją o charakterze naukowym, jest członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek –International Council of Nersys  (ICN), oraz licznych organizacji międzynarodowych. 

Komisja Historyczna powstała przy ZG PTP w 1961 r. z inicjatywy Jadwigi Kaniewskiej-Iżyckiej, której pragnieniem było zgromadzenie, zabezpieczenie i opracowanie dokumentów ilustrujących losy pielęgniarek i położnych polskich, a rozproszonych po okresie zaborów i obu wojen światowych. oraz dokumentowanie przemian dokonujących się w tych zawodach. W Komisji znalazły się byłe członkinie PSPZ dysponujące nielicznymi dokumentami z okresu międzywojennego. Rozpoczęto gromadzenie zbiorów – powstało Archiwum. W grudniu 2006 roku Komisja Historyczna otrzymała tytuł  Głównej Komisji Historycznej , a Archiwum; Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego. (CAPP) Od sierpni 2012 Główna Komisją Historyczna jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Historii Pielęgniarstwa. We wrześniu 2008, CAPP nadano imię Barbary Purtak. 

Dzięki pracy GKH i CAPP prowadzone są konferencje o tematyce związanej z historią zawodu, organizowane wystawy i prezentacje towarzyszące innym konferencjom, konkursom Pielęgniarka Roku. W CAPP odbywają się spotkania ze studentami, pielęgniarkami i położnymi z Oddziałów PTP. Zbiory udostępniane są osobom piszącym prace dyplomowe, naukowe (w tym gościom z zagranicy). Publikowane są artykuły w pismach zawodowych oraz opracowania wydawane w postaci publikacji zwartych.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wraz z Komisją Historyczną oraz Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego zrealizował projekt „Pamięć i historia bogactwem pielęgniarstwa”. Owocem projektu stało się Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego (www.wmpp.org.pl). Obecnie prace są kontynuowane, muzeum jest wciąż w fazie tworzenia. Dokumenty przedstawione na stronie internetowej dotyczą głównie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zebrane materiały przybliżają: historię szkół pielęgniarstwa, organizacji zawodowych, losy polskich pielęgniarek w czasie I oraz  II wojny światowej; informują o represjach, odznaczeniach, zasługach. 

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak gromadzi: dokumenty, sztandary szkół pielęgniarstwa, kroniki, pamiątki, biografie zasłużonych pielęgniarek, monografie szkół i szpitali, fotografie, opracowania, sprzęt medyczny, mundury pielęgniarek i położnych, podręczniki, książki, karty okolicznościowe, znaczki pocztowe z wizerunkami pielęgniarek i położnych. Granice chronologiczne zasobu to lata: 1901- 2012.

Zbiory pochodzą z darowizn zasłużonych pielęgniarek i położnych, rodzin zmarłych pielęgniarek. Pozyskiwane są także dzięki: konkursom na wspomnienia, wywiadom, dokumentowaniu ważnych wydarzeń zawodowych i państwowych, poszukiwaniom i współpracy z innymi archiwami społecznymi i państwowym np.: Archiwa Kół Absolwentów Szkół Pielęgniarstwa, Archiwum Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, Archiwum AK, IPN, archiwa obozów koncentracyjnych i jenieckich, Archiwum Wojska Polskiego. Archiwum Głównej Biblioteki Lekarskiej, archiwa zgromadzeń zakonnych, z muzeami. Cenne zbiory pozyskiwane są dzięki współpracy z Katedrą Historii Medycyny PAN, innymi organizacjami pielęgniarskimi – Izbami Pielęgniarek i Położnych, związkami zawodowymi, uczelniami, oraz kontaktami z osobami zza granicy zainteresowanymi pracą Głównej Komisji Historycznej i zbiorami CAPP.

Wielkość zasobu to 120 metrów bieżących akt czyli 25 000 jednostek archiwalnych. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Zewidencjonowanych  jest  6000 ja, około 40% zasobu.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są zdigitalizowane w 20%.

Stan zachowania zbiorów: 

Zbiory są w dość dobrym stanie. Używane są teczki kwasoodporne, bibuła do przekładania dokumentów, kornery.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
dr Maria Cisek – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
e-mail: 
biuroptp@gmail.com
Telefon: 
22 398 18 72
Lokalizacja i adres: 

al. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Krystyna Wolska-Lipiec – przewodnicząca Głównej Komisji Historycznej: tel. 607 079 714

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w Centralnym Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego: Warszawa al. Reymonta 8 p.17, w czwartki 9.00–13.00 lub w dowolnym dniu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (e-mail: historycznaptp@gmail.com).

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA