Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Towarzystwo powstało w 1950 roku w Londynie, jednak korzeniami sięga lat wcześniejszych. Utworzona z inicjatywy prof. Władysława Folkierskiego (ministra oświaty Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie) Polska Rada Naukowa już w 1948 roku rozpoczęła działania na rzecz zewidencjonowania polskich naukowców pozostających na obczyźnie, a następnie powołania do życia towarzystwa naukowego, które prowadziłoby prace poza Polską, rządzoną wówczas przez komunistyczne władze. 27 stycznia 1950 roku na Walnym Zebraniu w Londynie Rada przekształciła się w Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Za cele statutowe Towarzystwo przyjęło: reprezentowanie, popieranie i obronę niezależnej nauki polskiej na obczyźnie; czuwanie nad potrzebami i rozwojem nauki polskiej; koordynowanie polskiej działalności naukowej i rozwijanie inicjatywy w tym zakresie; prowadzenie wykazu polskich stowarzyszeń naukowych i pracowników naukowych na obczyźnie oraz ich dorobku. 

Pierwszym prezesem Towarzystwa został prof. Tadeusz Brzeski, który był również jednym z głównych organizatorów tworzonego równolegle Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (w Londynie). 

Podstawowa działalność Towarzystwa polega na organizowaniu spotkań połączonych z odczytami i dyskusją. W roku 1985 i 1995 PTNO zorganizowało II i III Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą - od początku istnienia wydaje roczniki, które jednak nie zawsze ukazywały się regularnie (58 numerów). W związku z jubileuszem 60-lecia Towarzystwa powstała książka "Zarys Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Na Obczyźnie", autorstwa prof. Stanisława Portalskiego, ówczesnego prezesa PTNO.

Liczba członków Towarzystwa wahała się od 90 do 220. Warunkiem członkostwa było posiadanie stopnia naukowego oraz publikacji przynajmniej dwóch prac naukowych.

Do grudnia 1977 r. siedziba PTNO mieściła się w londyńskim lokalu przy 9 Princes Gate, a następnie została przeniesiona do gmachu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego przy 238-246 King Street.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny obejmuje dokumentację związaną z działalnością Towarzystwa, czyli dokumenty, korespondencję, jak również fotografie z wydarzeń organizowanych przez PTNO. Ponadto zgromadzony został komplet Roczników, wydawanych przez PTNO.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Andrzej Fórmaniak
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
biuro@ptno.org
Telefon: 
44 (0) 20 8563 7674
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

238-246 King Street, W6 ORF Londyn, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Sekretariat PTNO mieści się na II piętrze w budynku POSK i jest otwarty w każdy wtorek w godzinach 14.30 – 17.30.

W przyszłości PTNO zamierza zdigitalizować oraz umieścić na swojej stronie internetowej dotychczas wydane Roczniki. 

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA