Polskie Muzeum Historyczne w Muri

Polskie Muzeum Historyczne w Muri

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum

Polskie Muzeum Historyczne zostało ufundowane ze zbiorów prywatnych w 1955 roku, z inicjatywy Zygmunta Stankiewicza von Ernsta, polskiego rzeźbiarza i filozofa, który w latach 1946-1948 był dyrektorem Muzeum Polskiego w Rappeswilu. Sale z ekspozycjami zaaranżowano w dwóch pomieszczeniach dawnego klasztoru na zamku w Muri koło Berna: w Sali Piastowskiej i Sali Orłów.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób muzeum obejmuje muzealia i archiwalia związane z dziejami Polski od czasów piastowskich do współczesności, pochodzące ze zbiorów prywatnych właściciela oraz pozyskane na aukcjach kolekcjonerskich. Najstarsze pochodzą z XVII-XVIII wieku, najpóźniejsze dotyczą m.in. pontyfikatu Jana Pawła II i wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Katalogi i inwentarze: 

W 1995 roku, we współpracy ze specjalistami z Muzeum Narodowego w Warszawie, sporządzono księgę inwentarzową obejmującą 1010 eksponatów przechowywanych w Muzeum.Istnieje księga inwentarzowa przez Z. Matyjaszka. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Zostało zewidencjonowanych 1010 eksponatów muzealnych. 

Telefon: 
0041 31 9510007
Lokalizacja i adres: 

Thunstrasse 97, 3074 Muri – Bern, Szwajcaria

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Zbiory udostępniane w każdą drugą niedzielę miesiąca w godzinach 14.30-17.30 albo na prośbę, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z właścicielem.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2009_4/Strony... [dostęp z dn. 07.06.2017]

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA