Polskie Internetowe Muzeum Yerba Mate

Polskie Internetowe Muzeum Yerba Mate

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Polskie Internetowe Muzeum Yerba Mate powstało w 2012 roku z inicjatywy Rafała Apanowicza, który postanowił podzielić się z szerszym gronem odbiorców napotkanymi w starych polskich gazetach i publikacjach wzmiankami o Yerba Mate.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
wspomnienia
pamiętniki
dzienniki
wydawnictwa
artykuły i wzmianki ze starych książek i gazet
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum zawiera oryginalne zdjęcia wzmianek o yerba mate jakie na przestrzeni lat były publikowane w języku polskim. To archiwum i muzeum internetowe traktujące o historii napoju z Ameryki Południowej. Już ponad 100 lat temu ten obecnie popularny napój był dostępny w polskich sklepach. Poznamy też fragment historii polskich wychodźców do Ameryki Południowej, którzy zajmowali się uprawą tej rośliny.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Rafał Apanowicz
e-mail: 
belrin@wp.pl
Lokalizacja i adres: 

Bydgoszcz

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Godziny urzędowania: 

Archiwum cyfrowe udostępnione wyłącznie online w internecie.

Udostępnianie: e-mail: 
belrin@wp.pl
Instytucja sporządzająca opis: 
POLSKIE INTERNETOWE MUZEUM YERBA MATE