Polskie Centrum Muzyki

Polskie Centrum Muzyki

Opis organizacji

Założone w Kalifornii w 1985 roku z inicjatywy Stefana i Wandy Wilków Centrum pełni funkcję placówki badawczej i biblioteki, z której korzystają naukowcy, studenci, dziennikarze i miłośnicy polskiej muzyki. Jej celem było gromadzenie wszelkich materiałów dotyczących polskiej muzyki i tańca. Centrum w swoich zbiorach posiada książki, czasopisma, zapisy nutowe, nagrania i wszelkie inne dokumenty z tej dziedziny, szczególnie z zakresu muzyki klasycznej. Jest organizatorem wydarzeń poświęconych polskiej muzyce, m.in. Wilk Prizes for Polish Music, podczas których nagradzane są publikacje o polskiej muzyce przez naukowców lub studentów muzyki żyjących poza krajem.  Od początku istnienia Centrum gromadzi zbiory archiwalne. W 1985 roku otrzymało pierwsze oryginalne rękopisy od Witolda Lutosławskiego. Kolekcja współcześnie składa się z utworów różnych XX-wiecznych kompozytorów i liczy ponad 100 rękopisów. Są to dzieła Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz, Tadeusza Bairda, Joanny Bruzdowicz, Marty Ptaszyńskiej, Stanisława Skrowaczewskiego, Krzysztofa Pendereckiego i wielu innych. Od 1998 roku Centrum wydaje także "Polski Dziennik Muzyczny" ("Polish Music Journal"), a od 1994 roku "Polskie Wiadomości Muzyczne" ("Polish Music Newsletter"), od 2000 roku także książkową serię Polish Music History Series, w ramach której ukazały się prace o Karolu Szymanowskim, Fryderyku Chopinie, Grażynie Bacewicz oraz bibliografia muzyki polskiej. Ponadto instytucja organizuje liczne koncerty oraz wydarzenia kulturalne i naukowe poświęcone polskiej muzyce.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty życia społecznego
muzealia
nagrania audio
nagrania wideo
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Największą część zbiorów archiwalnych stanowi kolekcja polskich rękopisów, m.in. Augustyn, Baculewski, Bujarski, Dębski, Knittel, Krauze, Kulenty, Laks, Maciejewski, Matuszczak, Moszumańska-Nazar, Meyer, Oleszkowicz, Palester, Penderecki, Schaeffer, Sielicki, Sikora, Siwiński, Stachowski, Tansman, Twardowski, Wielecki, Zakrzewska, Zawadzka, Zielińska i inni kompozytorzy. Centrum jest też w posiadaniu zapisów nutowych i partytur polskich kompozytorów, z których najstarsza pochodzi z 1820 roku. Wśród archiwaliów po kompozytorach można znaleźć: artykuły, dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe, programy koncertów, teksty recenzji. Do najważniejszych należą:

–  Walter Martin Collection – około 3000 pieśni oraz druki z XIX wieku;
–  Walter Ossowski Colection – książki poświęcone muzyce, zapisy nutowe, programy koncertów;
–  Michał Słonimski Collection – materiały do muzyki sakralnej i świeckiej, w tym do utworów muzyki organowej;
–  Marta Cepielik Collection – nagrania muzyki klasycznej, jazz, pop, folk oraz muzyka taneczna;
–  kolekcja autografów i listów zawierająca m.in. autografy Paderewskiego i Tansmana;
–  komplet nagrań z Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”;
–  zbiór nagrań audio i wideo, w tym polskie nagrania muzyki klasycznej.

Na uwagę zasługują zinwentaryzowane w ostatnich latach zbiory archiwum rodzinnego Zygmunta i Luizy Stojowskich. Są to rękopisy utworów skomponowanych przez Zygmunta Stojowskiego, dziennik prowadzony przez Luizę Stojowską, korespondencja, różne artykuły i wycinki prasowe, zapisy nutowe wraz z autografami autorów i dedykacjami, w tym utwory fortepianowe różnych autorów datowane od 1900 do 1950 roku, np. sonaty fortepianowe Beethovena, książki poświęcone muzyce, nagrania, fotografie rodzinne, materiały dotyczące Ignacego Paderewskiego, portrety rodzinne i inne dzieła malarskie (kopia Madonny Leonarda da Vinci oraz kopia Madonny Botticellego).

Księgozbiór to kolekcja książek na temat polskiej muzyki, publikowanych od 1800 roku. w różnych językach; polskie czasopisma i periodyki muzyczne najstarsze z 1946 roku, a wśród nich „Jazz Forum”, „Muzyka”, „Polish Music”, „Ruch Muzyczny”).

Katalogi i inwentarze: 

Około 600 archiwaliów ze zbiorów Centrum skatalogowano w bazie HOMER Biblioteki Uniwersytetu Południowej Karoliny (University of Southern California).

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory znajdują się w trakcie porządkowania i inwentaryzowania. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Marek Żebrowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor, kurator
e-mail: 
polmusic@thornton.usc.edu
Telefon: 
001 213 740 93 69, 821 13 56
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

USC Thornton School of Music 840 West 34th, CA 900 St. Los Angeles, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Biblioteka działająca w Centrum jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-16.30. 

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Krysta Close

Udostępnianie: e-mail: 
polmusic@thornton.usc.edu
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Przed wizytą należy skontaktować się z Centrum telefonicznie lub mailowo. Kopie materiałów udostępniane są za opłatą.

Źródła: 

http://pmc.usc.edu/ [dodano dn. 30.06.2017]

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA