Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej

Archiwum Związkowe PZKO

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (Polský kulturně-osvětový svaz) jest największą organizacją polską na terenie Czech. Rozpoczął swoją działalność w 1947 roku. Organizuje i promuje działalność kulturalną poprzez publikacje, teatr, inicjatywy muzyczne, sportowe, teatralne. Liczy obecnie 12 tysięcy członków.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum zostało założone w 1992 roku. Jego celem jest gromadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Obejmuje 3503 jednostki archiwalne, łącznie 130 metrów bieżących.

Stopień opracowania zbiorów: 

Materiały zostały przepakowane do materiałów archiwizacyjnych, są przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu.

Stopień zdigitalizowania: 

Kroniki Związku z lat 1947-2000 zostały zdigitalizowane i udostępnione na stronie pzko.cz/pzko/kroniki-pzko.html

Stan zachowania zbiorów: 

Materiały zabezpieczone w materiałach archiwizacyjnych.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Jan Ryłko
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes zarządu
e-mail: 
zg@pzko.cz
Telefon: 
0042 091 011 47 02, 0042 077 771 06 28
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Střelniční 28, 737 01 Czeski Cieszyn, Czechy

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Archiwum otwarte jest w poniedziałek w godzinach 8-12, 13-16

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Marian Steffek

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
archiwista
Udostępnianie: telefon: 
420 602 265 474
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://pzko.cz [dostęp z dn. 15.05.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA