Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
biblioteka

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie powstał w październiku 1942 roku z inicjatywy prof. Oskara Haleckiego i  Wandy Stachniewiczowej. Na początku działał jako Oddział Montrealski Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku. W 1976 roku został samodzielną instytucją kanadyjskiej użyteczności publicznej. Jego siedziba mieści się na Uniwersytecie McGill.

Główną misją Instytutu jest promocja wiedzy o polskim dorobku kulturalnym i naukowym. Instytut wydaje publikacje naukowe, organizuje wykłady, sympozja, koncerty. Od 1943 roku prowadzi Bibliotekę Polską im. Wandy Stachiewicz, gromadzi archiwalia dokumentujące losy Polaków w Kanadzie. Prowadzi szeroką współpracę z instytucjami akademickimi i edukacyjnymi.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Księgozbiór biblioteczny liczy ponad 48 tysięcy książek, wśród nich wiele cymeliów (np. wydana w języku angielskim w 1791 roku Konstytucja 3 Maja). Zasób archiwalny tworzy przed wszystkim dokumentacja własna (od 1943 roku). Biblioteka posiada również zbiór 400 rycin, kartografia, kasety video, kilkaset tytułów prasy m.in. wydawanej przez polską społeczność.

e-mail: 
office@polishinstitute.org
Telefon: 
001 514 398 69 78
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

4220 Rue Drolet, H2W 2L6 Quebec, Kanada

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Wypożyczalnia Biblioteki czynna: w poniedziałki godz. 10.00-19.30, czwartki 16.00-19.30, soboty 13.00-17.00. Czytelnia i punkt informacyjny czynne są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel, w godzinach 10.00-17.00. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004