Polski Instytut Historyczny w Australii

Polski Instytut Historyczny w Australii

Opis organizacji

Polski Instytut Historyczny powstał w 1996 roku w Canberze. Jego inicjatorem i wieloletnim prezesem był Andrzej Kleeberg, w czasie wojny strzelec w 301 Dywizjonie Bombowym “Ziemi Pomorskiej”. Instytucja została stworzona po to, aby zabezpieczać i udostępniać źródła archiwalne dotyczące losów Polaków w Australii. W jej zbiorach znalazły się kolekcje osobiste oraz archiwa polskich organizacji działających w Australii. W 2000 roku Instytut realizował projekt dokumentacyjny w nurcie historii mówionej - nagrano relacje znanych i cenionych Australijczyków polskiego pochodzenia. W tym samym roku archiwum i biblioteka Instytutu zostały przeniesione do Australijskiej Biblioteki Narodowej, gdzie do dziś są udostępniane.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
nagrania audio
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiory Polskiego Instytutu Historycznego zostały zdeponowane w latach 1997-2000 w Bibliotece Narodowej Australii (National Library of Australia) jako kolekcja Polish Historical Institute of Australia pod sygnaturą MS 9562. Obejmuje 6,3 metrów bieżących (43 pudła archiwalne). Chronologicznie dotyczy lat 1948-2000. Kolekcja była tworzona częściowo w ramach projektu Preserving the Polish Saga in Australia Project, w czasie którego Instytut kontaktował się z organizacjami i osobami prywatnymi na terenie Australii, zachęcając ich do przekazywania swoich zbiorów.

Zgromadzono obszerną dokumentację działalności organizacji społecznych, wśród nich m.in. Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii [Federation of Polish Organisations in Victoria],  Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii [Federation of Polish Organisations in Australia], Polish Association in Newcastle. Radio Committee, Polish Community Information Bureau, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Polish Hill River Church Museum, Polish Historical Society Of Newcastle, Samodzielny Oddział Koła A.K. W N.P.W., Stowarzyszenie Polaków w Queensland “Polonia”, Zjazd Ekonomiczny Organizacji Polskich W Australii, Klub Orła Białego w Canberze oraz Koła Polek.

W kolekcji znajdują się również liczne dokumenty osobiste emigrantów - wspomnienia, korespondencję, protokoły zebrań, fotografie, zbiory ikonograficzne.

Od 1996 roku Polski Instytut Historyczny we współpracy z Biblioteką Narodową Australii prowadził projekt “Polish Australians oral history project”. Nagrano 49 osób. Część nagrań jest dotępna on-line na stronie www.catalogue.nla.gov.au

Stopień opracowania zbiorów: 

Wykaz materiałów, zgromadzonych przez Instytut i udostępnianych w Australijskiej Bibliotece Narodowej, znajduje się na stronie internetowej: www.nla.gov.au/ms/findaids/9562.html. Materiały zdeponowane przez Instytut w Bibliotece Narodowej udostępniane są badaczom.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Wanda Horky
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
Osoba kierująca: e-mail: 
director@polhistinst.org.au
e-mail: 
director@polhistinst.org.au
Telefon: 
0061 02 6259 50 99
Lokalizacja i adres: 

Po Box 416 Civic Square, ACT 2608 Canberra, Australia

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Polski Instytut Historyczny w 2000 roku podpisał porozumienie z Australijską Biblioteką Narodową, na podstawie którego przekazano wszystkie zbiory archiwalne i biblioteczne. Są udostępniane w siedzibie Biblioteki (Parkes Place, Canberra ACT 2600, Australia) oraz częściowo on-line.

Niewielka część zbioru jest zastrzeżona.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Biblioteka Narodowa Australii 

Udostępnianie: telefon: 
61 2 6262 1111
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

Źródła:

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

www.nla.gov.au

www.plcouncilact.org.au

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA