Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie

Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum
biblioteka

Muzeum i Archiwum Węgier Polonii zostało powołane w 1998 roku. Było pierwszą polską instytucją na Węgrzeh. Zajmuje się gromadzeniem, badaniem i eksponowaniem materiałów dotyczących historii, życia kulturalno-społecznego i organizacji polonijnych na Węgrzech. Od 2015 roku Muzeum funkcjonuje pod nazwą Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Początkowo  nadzór merytoryczny nad działalnością organizacji powierzono Węgierskiemu Muzeum Narodowemu w Budapeszcie, obecnie opiekę merytoryczną nad Instytutem sprawuje węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich. Instytut posiada oddział zamiejscowy - „Dom regionalny” w miejscowości Szögliget. Pierwszą, nieistniejącą już filią placówki, był założony w 2003 roku „Dom pamięci Derenku” we wsi Andrástanya.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Instytut gromadzi zbiory związane z historią i obecnością społeczności polskiej na Węgrzech oraz historią relacji polsko-węgierskich. Wśród nich znajdują się eksponaty muzealne, np. elementy ubiorów koronacyjnych królów polskich. Część zasobu prezentowana jest w budapesztańskiej siedzibie Instytutu na wystawie stałej zatytułowanej „Tysiąc lat powiązań polsko-węgierskich”.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Piotr Piętka
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor
e-mail: 
muzeum@polonia.hu
Telefon: 
0036 1260 80 23
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Állomás u. 10, 1102 Budapeszt, Węgry

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://lengyelmuzeum.hu [dostęp z dn. 09.06.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA