Polska Misja Katolicka we Francji

Polska Misja Katolicka we Francji

Opis organizacji

Polska Misja Katolicka we Francji została powołana 17 lutego 1836 roku, z inicjatywy księży Piotra Semenenko, Hieronima Kajsiewicza i Aleksandra Jełowickiego. Celem Misji było w tym czasie wsparcie duchowe i materialne Polaków, którzy znaleźli się w Paryżu w czasie tzw Wielkiej Emigracji. Jej przedstawiciele brali udział w najważniejszych wydarzeniach z historii Francji, udzielali pomocy ofiarom działań wojennych. Rozwój i działanie Misji były związane z kolejnymi falami polskiej emigracji do Francji.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji w czasie II wojny światowej zostało skonfiskowane przez Niemców. Obecnie składa się z materiałów archiwalnych wytworzonych po 1945 roku dokumentujących działalność Misji oraz prowadzonych przez nią organizacji.

Katalogi i inwentarze: 

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji: założenie Misji i przewodnik po zespołach, oprac. Marian Brudzisz CSsR, Kraków 2015

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. Bogusław Brzyś
Osoba kierująca - stanowisko: 
rektor Misji
e-mail: 
pmk.france@gmail.com
Telefon: 
01 55 35 32 23
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 PARIS, Seminarium Polskie w Paryżu

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Archiwalia udostępniane są po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

ks. dr Robert Czarnowski

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
sekretarz PMK, Dyrektor Biblioteki i Archiwum PMK
Udostępnianie: e-mail: 
dyrektor@archiwum-pmk.com
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://mission-catholique-polonaise.net

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji: założenie Misji i przewodnik po zespołach, oprac. Marian Brudzisz CSsR, Kraków 2015

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA