Polska Misja Katolicka w Sztokholmie

Polska Misja Katolicka w Sztokholmie

Opis organizacji

Duszpasterstwo polonijne w Szwecji wiąże się z osobą s. Urszuli Ledóchowskiej, która w 1914 roku wśród Polonii szwedzkiej rozpoczęła działalność religijną, społeczną i oświatową. Jej pracę kontynuowali w latach 30. XX wieku oo. salezjanie. W 1930 roku założono kaplicę katolicką na Bergsgatan oraz sierociniec – internat dla ubogiej młodzieży pod nazwą „Don Boscos hemmet”. Działalność oo. salezjanów od 1934 roku wspierało Ognisko Polskie w Sztokholmie, organizacja skupiająca aktywnych działaczy polonijnych. Działalność ks. prałata Czesława Chmielewskiego doprowadziła do utworzenia Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji z siedzibą w Malmö. Polska Misja Katolicka w Szwecji odegrała ważną rolę podczas stanu wojennego w Polsce. 

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
ikonografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób dotyczy przede wszystkim historii i działalności Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji (listy pasterskie wspólnoty, materiały związane z Radiem Maryja w Sztokholmie). W zbiorach znajdują się również tytuły prasowe: „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik” czy „Miłujcie się”. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Ks. Ryszard Flakiewicz SDB
Osoba kierująca - stanowisko: 
rektor Misji
e-mail: 
kancelaria@pmk-stockholm.com
Telefon: 
0046 8640 05 85, 0046 8643 51 94
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Folkungagatan 46D T-Medborgarplatsen. 102 64 Stockholm, Szwecja

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://www.pmk-stockholm.com [dostęp z dz. 12.06.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA