Polska Misja Katolicka w Niemczech

Polska Misja Katolicka w Niemczech

Opis organizacji

Polska Misja Katolicka w Niemczech działa od 1945 roku, najpierw w Republice Federalnej Niemiec, a po upadku muru berlińskiego objęła opieką polską emigrację już na terenie połączonych Niemiec. 

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Od końca lat 50. XX wieku czyli od momentu likwidacji obozów dla DP-sów (displaced persons), z Rektoratem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech związane jest archiwum. W archiwum (obecna siedziba w Hanowerze) znajdują się dokumenty kościelne, czyli księgi chrztów, ślubów, pogrzebów itp. z terenów byłego RFN, czyli ze strefy okupacyjnej amerykańskiej, angielskiej i francuskiej, datowane nie wcześniej niż na kwiecień 1945 roku, oraz z okolic Salzburga i częściowo Alzacji, gdzie od 1944 roku prowadzone było także duszpasterstwo polskojęzyczne. 

Zasoby archiwum obejmują około 1000 teczek formatu A4 o grubości 15–25 cm, w których zgromadzono i posegregowano zapisy czynności kościelnych dokonywane najczęściej na luźnych kartkach. 

Archiwum podzielone jest na następujące działy:

- chrzty, bierzmowania, pierwsze Komunie, śluby, pogrzeby, konwersje;

- groby;

- sprawozdania dziekanów;

- spis obozów DP-sów z lat 1965–68 oraz ich działalność;

 - korespondencja ordynariatu;

 - albumy ze zdjęciami.

Stan zachowania zbiorów: 

Dokumenty zgromadzone w archiwum zostały zapisane na gatunkowo złym papierze, stąd konieczność podjęcia prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia ich przed powolnym niszczeniem (materiały zgromadzone w archiwum nie posiadają kopii). Pierwsza część prac, polegająca na kopiowaniu akt i odkwaszaniu papieru, przeprowadzana jest przez specjalistyczne firmy i finansowana ze środków Konferencji Episkopatu Niemiec. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. Stanisław Budyn prałat Hon. J. Św.
Osoba kierująca - stanowisko: 
rektor
e-mail: 
sekretariat@pmk-niemcy.eu
Telefon: 
0049 235 39 95
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Gellertstr. 42, 30175 Hannover, Niemcy

Udostępnianie

Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA