Polska Misja Katolicka w Argentynie

Polska Misja Katolicka w Argentynie

Opis organizacji

OO. Bernardyni wprowadzili się do budynku klasztoru w Martin Coronado w 1957 roku. Od początku gromadzi zbiory dotyczące losów Polaków w Argentynie - dokumenty, listy, sprawozdania dotyczące działalności założycieli klasztoru (o. Andrzej Smoleń, o. Justynian Maciaszek), spuścizny zasłużonych działaczy społecznych w Argentynie: płk. Aleksandra Florkowskiego, płk. Władysława Zakrzewskiego, o. Emila Seroki (kazania, korespondencja, wykłady szkolne, przemówienia, artykuły, opracowania, tłumaczenia, referaty, opis pobytu o. Seroki w obozie koncentracyjnym w Dachau i lista polskich księży, którzy tam zginęli), ks. prał. Andrzeja Gawędzkiego (wspomnienia z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, wraz z listami i dokumentami). Ważnym twórcą Archiwum jest o. Herkulan Wróbel, który od 1966 roku zbiera materiały odnoszące się do duszpasterstwa wśród Polaków w Argentynie.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
nagrania audio
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Po wstępnych pracach porządkowych całość zasobu archiwalnego obejmuje ok. 26 mb (ponad 1 tys. teczek). Zbiory archiwalne dzielą się na dwie zasadnicze części: akta wytworzone w toku działalności Misji oraz Klasztoru OO. Franciszkanów w Martin Coronado oraz spuścizny Polaków zamieszkałych w Argentynie i materiały nielicznych organizacji polonijnych.

Pierwsza grupa akt dokumentuje historię Misji i Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado. Składają się na nią dokumenty z działalności duszpasterskiej, informacje o polskich księżach i siostrach zakonnych pracujących w Argentynie od końca XIX w., kazania, opracowania i referaty poszczególnych kapłanów, korespondencja Misji, materiały dotyczące więzienia polskich księży w obozach koncentracyjnych w Dachau i Oświęcimiu. Część drugą zasobu obejmują materiały wytworzone przez organizacje polskie w Argentynie, w tym dokumenty: Polskiego Towarzystwa Katolickiego w Martin Coronado, Związku Harcerstwa Polskiego Okręg w Argentynie (1949-2002), Stowarzyszenia Polaków „Poznań” w José C.Paz (już nie istniejącego), Koła Katolików Polaków w Argentynie (w Buenos Aires), Koła Legionistów i P.O.W. w Argentynie (zachowane fragmentarycznie z lat 1933,1938,1964-1979). Z zachowanych po osobach prywatnych spuścizn do najcenniejszych należą materiały wytworzone lub zebrane przez Józefa Filipowicza, lotnika z września 1939 r., przebywającego następnie we Francji i Wielkiej Brytanii; Jana Gilowskiego sięgające lat wojny polsko-bolszewickiej, Józefa Massalskiego (księga lotów bojowych z lat 1940-1946), Rudolfa Leroch-Orlota, oficera I brygady Legionów Polskich i wieloletniego prezesa Koła Legionistów i P.O.W., Włodzimierza Toczyłowskiego oraz spuścizny gen. Jerzego Zawiszy, płka Władysława Zakrzewskiego, Stanisława Śliwińskiego.

Uzupełnieniem dokumentacji aktowej są nagrania (ok. 250 kaset magnetofonowych) oraz  zbiór kilkuset luźnych fotografii. Polski Ośrodek Katolicki w Martin Coronado posiada też salę muzealną pod nazwą Muzeum Wojska Polskiego, w budynku szkolnym, gdzie zostały zgromadzone pamiątki po żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych, m. in. mundury, elementy wyposażenia wojskowego, fotografie, mapy, a także dokumenty. W budynku klasztornym przechowywany jest biało-czerwony sztandar z Powstania Warszawskiego, będący własnością  drużyny żeńskiej im. Batalionu „Zośka” w Martin Coronado.

źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/606-argentyna

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są w trakcie opracowywania i katalogowania, osoby zainteresowane prosi się o kontakt listowy, telefoniczny, przez fax lub e-mail.  

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
O. Jerzy Jacek Twaróg OFM
Osoba kierująca - stanowisko: 
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie
e-mail: 
bernardyni@sinectis.com.ar
Telefon: 
0054 114 842 05 89
Lokalizacja i adres: 

Calle Juan Pablo II 2360, 1682 Martin Coronado, prowincja Buenos Aires, Argentyna

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

O. dr Herkulan Antoni Wróbel

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie
Udostępnianie: e-mail: 
rektorpmk@arnet.com.ar
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

Naczelna Dyrekcja Archiów Państwowych https://www.archiwa.gov.pl [dostęp z 2017-05-04]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA