Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

Opis organizacji

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii jest instytucją koordynującą duszpasterstwo dla Polaków mieszkających na terenie Anglii i Walii. Powstała w 1894 roku. Wówczas to bł. Franciszka Siedliska, fundatorka Zgromadzenia Siostr Nazaretanek, przyjechała do Londynu i założyła z pomocą dwóch towarzyszących jej siostr pierwszą polską szkółkę. Opiekę duszpasterską sprawował ks. Lechert. W 1905 roku Polacy wydzierżawili dom, w którym urządzono kaplicę, mieszkanie dla rektora oraz bibliotekę i szkółkę sobotnią. W czasie I wojny światowej przy Misji powstały towarzystwa dobroczynno-religijne. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ich działalność jednak zamarła, ponieważ część Polaków opuściło Anglię i wyjechało do odrodzonej Polski. W 1928 roku został zakupiony na potrzeby PMK budynek kościoła przy Devonia Road. Jego poświęcenia dokonał w 1930 roku Prymas Polski August Hlond. W czasie II w.św. w Misji główną kwaterę miał Biskup Polowy WP Józef Gawlina, który w 1944 roku został mianowany Protektorem Emigracji. W 1942 roku przy PMK powstał "Dom Żołnierza". Po II w.św. Misja rozpoczęła działalność wydawniczą (gazety i czasopisma katolickie) oraz założyła dwie polskie szkoły średnie. W 1948 roku nastąpiło utworzenie personalnej diecezji polskiej na terenie Anglii i Walii, a w 1952 roku PMK otrzymała osobowość prawną. Na początku lat 60. Misja zapewniałą opiekę duszpasterską 167 polskim wspólnotom katolickim. Obecnie obejmuje blisko 70 parafii i ponad 200 miejscowości, w których regularnie odprawiana jest Msza św. w języku polskim.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumenty osobiste
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób składają się przede wszystkim materiały kancelaryjne wytworzone w trakcie pracy duszpasterskiej PMK. 

Zbiory obejmują również dokumentację Ordynariatu Biskupa Polowego WP (Biskupa Polowego Józefa Gawliny, głównie z okresu II w.św.), która składa się z 308 jednostek archiwalnych (465 tys. stron dokumentów) typu metrykalnego z rozbiciem geograficznym lub podziałem według jednostek wojskowych z uwzględnieniem poszczególnych szpitali wojennych, uzupełnionych o skorowidze i indeksy. Korespondencja dotyczy głównie kwestii metrykalnych i grobownictwa. Archiwalia zawierają ewidencję zgonów, urodzin, chrztów, rzadziej sakramentu bierzmowania i zawartych związków małżeńskich, w tym zaświadczenia stanu wolnego, postępowanie towarzyszące procedurze uznania za zmarłych, materiały z poszukiwania osób zaginionych w czasie wojny. Dokumentacja archiwalna dotyczy też spraw kapelanów wojskowych, ich nominacji i przebiegu służby wraz zagadnieniami odznaczeniowymi. Archiwalia dokumentują historię polskiej ludności cywilnej w krajach, które stworzyły dla niej obozy uchodźcze i osiedla podczas II w.św. oraz po jej zakończeniu. Dokumentacja Ordynariatu obejmuje również korespondencję dotycząca praktyk religijnych, pielgrzymek, poświeceń lokali i przedmiotów, sprzętu liturgicznego i kaplicznego (około 80 tys. stron dokumentów). 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. prał. Stefan Wylężek
Osoba kierująca - stanowisko: 
rektor PMK
e-mail: 
biuro@pcmew.org
Telefon: 
Rektorat Polskiej Misji Katolickiej 0044 (020) 7226 3439; Biuro PMK 0044 (020) 7359 8863
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

2-4 Devonia Road, N1 8JJ Londyn, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Brak informacji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

https://www.pcmew.org  http://www.tydzien.co.uk/artykuly/2014/10/16/ordynariat-biskupa-polowego... Jadwiga Kowalska: Ordynariat Biskupa Polowego WP w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (w:) Arcybiskup Józef Gawl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA