Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
stowarzyszenie

W swojej tradycji Polska Macierz Szkolna (Polish Educational Society) nawiązuje do instytucji o tej samej nazwie powołanej w Warszawie w 1905 roku z inicjatywy inż. Józefa Świątkowskiego. Pierwszym prezesem Rady PMS był Henryk Sienkiewicz. Kontynuowana w okresie międzywojennym działalność została przerwana w związku z wybuchem II wojny światowej. Polska Macierz Szkolna została reaktywowana 14 maja 1953 roku w Wielkiej Brytanii. Pierwszym Przewodniczącym Rady PMS został gen. Władysław Anders.

Polska Macierz Szkolna skupiła swoją działalność na: organizacji polskich szkół (obecnie polskie szkoły sobotnie), wydarzeń integrujących wokół nich polską społeczność takich jak: zjazdy, konkursy, konferencje, wydawaniu podręczników, pomocy naukowych, czasopism dla dzieci i młodzieży, organizacji szkoleń dla nauczycieli. Ponadto umożliwiła zdawanie egzaminów z języka polskiego w brytyjskim systemie edukacji (prowadzi Centrum Egzaminacyjne). Od 1993 roku prowadzi polską księgarnię w Londynie.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
dokumenty osobiste
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób dotyczy historii i działalności Polskiej Macierzy Szkolnej. W zbiorach znajdują się akta dotyczące szkolnictwa polskiego na terenie Wielkiej Brytanii, a także korespondencja. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Krystyna Olliffe
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes Zarządu
e-mail: 
pms@polskamacierz.org
Telefon: 
0044 20 87 42 64 31
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

238 King Street, W6 ORF Londyn, Wielka Brytania

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Zbiory są udostępniane, po uprzednim uzyskaniu zgody u kierownictwa Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Wybrane fotografie  ukazujące historię i działalność Polskiej Macierzy Szkolnej są prezentowane na stronie internetowej organizacji (http://www.polskamacierz.org/o-nas/archiwum-fotografii/)

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.

Źródła: 

http://www.polskamacierz.org/ [dostęp z dn. 18.05.2017]

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Anna Krochmal, Warszawa 2004

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA