Osoba prywatna (Rafał Witkowski)

Osoba prywatna (Rafał Witkowski)

Archiwum rodzinne Witkowskich

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Archiwum powstało z pasji członków rodziny do korzeni i historii rodzinnej.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Materiały chronologiczne cały czas są gromadzone i odkrywane. Objętościowo obejmują kilkadziesiąt fotografii i około dwie teczki dokumentów.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Kwerendy, bezpośredni kontakt.

Stopień opracowania zbiorów: 

Stan dobry lub poprany, czytelny.

Narzędzia archiwizacji: 
OSA
Excel
Word

narzędzia środowiska windows, android, ios, programy genealogiczne, m.in. Family Tree Builder oraz w sieci portal myheritage.pl

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Rafał Witkowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
koordynator
e-mail: 
witkowskirafal@ymail.com
Telefon: 
+48 788 880 570
Lokalizacja i adres: 

Dr. Adama Bilika 9/30, 42-500 Będzin, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Godziny urzędowania: 

24/h.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Rafał Witkowski, Ireneusz Witkowski

Udostępnianie: e-mail: 
witkowskirafal@ymail.com
Udostępnianie: telefon: 
+48 788 880 570
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Usługi archiwalne

kwerendy na zlecenie, skanowanie

Data powstania: 
2 stycznia 2019
Autor opisu: 
Rafał Witkowski
Data sporządzenia opisu: 
2 stycznia 2019