Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
muzeum
biblioteka

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie (Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II a Roma) został powołany wraz z Fundacją Jana Pawła II na podstawie dekretu papieskiego z 16 października 1981 roku. Celem działalności Ośrodka jest dokumentacja, studia nad pontyfikatem oraz rozpowszechnianie dzieła papieża Jana Pawła II. Instytucja realizuje swoje cele poprzez: publikacje, sympozja, konferencje i wystawy. Ponadto współpracuje z innymi instytucjami o podobnym profilu. Ośrodek gromadzi zbiory archiwalne, muzealne i biblioteczne. Jest członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
dokumenty życia społecznego
ikonografia
muzealia
filatelistyka
nagrania audio
nagrania wideo
kartografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Ośrodek posiada zbiory archiwalne, muzealne i biblioteczne.

Zasób archiwalny tworzą: dokumenty, fotografie, znaczki, nagrania i zestawienia artykułów z prasy codziennej. 

Zbiór dokumentów tworzą materiały abpa Karola Wojtyły związane z jego działalnością i nauczaniem w okresie krakowskim (1958–1978), pochodzące z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Należą do nich: maszynopisy kazań, przemówień, artykułów, referatów, wykładów i memoriałów do władz PRL. 

Zbiór fotografii tworzy kilkaset albumów i kilka tysięcy fotografii podarowanych Ojcu Świętemu w czasie jego pontyfikatu. Pochodzą z całego świata. Zdjęcia są digitalizowane, część z nich, wraz z opisami, jest dostępna w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Ośrodka.

Zbiór znaczków pocztowych tworzy kilkanaście tysięcy obiektów wydawanych od początku pontyfikatu. Jest to filatelistyczna dokumentacja pielgrzymek papieskich, rocznic i jubileuszy. Większość znaczków wydała Poczta Watykańska, poza nią także okolicznościowe edycje Poczty Polskiej oraz innych państw.

Zbiór audiowizualny tworzą materiały audiowizualne, głównie o charakterze dokumentalnym: nagrania papieskich przemówień, podróży i spotkań. Ponadto należy do niego pokaźny zbiór taśm VHS z zapisem materiałów dedykowanych Papieżowi. Zbiór podlega digitalizacji i katalogowaniu.

Zbiór prasowy to zestawienia artykułów z codziennej prasy, przygotowywanych dla Ojca Świętego przez Sekretariat Stanu. Opisy materiałów prasowych można przeglądać w katalogu dostępnym na stronie internetowej Ośrodka. 

Zasób muzealny liczy prawie 13,5 tys. obiektów obejmujących: fotografię, grafikę, rysunek, kartografię, malarstwo, rzeźbę, sztandary, tkaninę, intarsję, metaloplastykę, medale, numizmatykę, odznaczenia, przedmioty liturgiczne, precjoza, cimelia i in. Tworzą go pamiątki po Janie Pawle II i dary ofiarowane Ojcu Świętemu przez pielgrzymów.  Są wśród nich pamiątki po królach Polski i twórcach kultury. Do najcenniejszych obiektów zaliczają się: Biblia hebrajska z 1543 r., drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 r., oryginalne listy królów Augusta II Sasa i Jana III Sobieskiego, zaginiona kartka z brulionu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jedyny zachowany rękopis wiersza Na smętne wieści z Watykanu Cypriana Kamila Norwida.

Dotychczas zinwentaryzowano około 12,5 tys. obiektów muzealnych. Zbiory są opracowywane w katalogu elektronicznym. Wiele z nich jest prezentowanych na wystawie w siedzibie Ośrodka. Wybrane można zobaczyć na stronie internetowej instytucji. 

Zasób biblioteczny liczy ok. 30 tys. woluminów zgromadzonych w 5 działach:

Lektorium: słowniki, encyklopedie, opracowania historyczne, literackie i filozoficzne o charakterze ogólnym oraz publikacje Stolicy Apostolskiej zawierające dokumenty Magisterium Kościoła;

Księgozbiór papieski – najobszerniejszy dział biblioteczny, gromadzący wszystkie dzieła filozoficzne, teologiczne i literackie Karola Wojtyły powstałe przed 1978 r.;

Publikacje książkowe dokumentujące nauczanie i działalność Jana Pawła II oraz inne publikacje dotyczące historii pontyfikatu;

Dysertacje naukowe – publikacje z zakresu nauczania Jana Pawła II, pochodzące z różnych środowisk akademickich świata;

Książki dedykowane – książki o zróżnicowanej tematyce, ofiarowane lub dedykowane Janowi Pawłowi II;

Czasopisma – zbiór periodyków kolekcjonowanych przez Ośrodek oraz zbiory artykułów ze specjalistycznych czasopism światowych;

Dokumentacja prasowa – materiały z prasy polskiej, włoskiej i światowej.

Katalog dostępny na stronie internetowej Ośrodka zawiera opisy materiałów z  księgozbioru papieskiego, czasopism i dokumentacji prasowej.

Katalogi i inwentarze: 

Zbiory są opracowywane w katalogu elektronicznym, dostępnym na miejscu. Katalogi dostępne na stronie internetowej Muzeum zawierają opisy materiałów z  księgozbioru papieskiego, czasopism i dokumentacji prasowej oraz części fotografii.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są w trakcie opracowywania. Katalogi opracowanych zbiorów są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.

Stopień zdigitalizowania: 

Digitalizacji podlegają fotografie oraz nagrania.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
ks. dr Andrzej Dobrzyński
Osoba kierująca - stanowisko: 
dyrektor Ośrodka
e-mail: 
info@jp2doc.org
Telefon: 
0039 06 303 651 81 (centrala)
Fax: 
0039 06 303 103 99
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Via Casia 1200, 00 189 Rzym, Włochy

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Na miejscu są dostępne zbiory biblioteczne (katalog części zbiorów jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka). Zbiory muzealne tworzące ekspozycję w siedzibie Ośrodka Muzeum są dostępne dla zwiedzających po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (poniedziałek – sobota, w godzinach 9:00–13:30 lub 16:00–18:30).  Wybrane obiekty wraz z opisami można obejrzeć na stronie internetowej Ośrodka. Ponadto online jest dostępna część fotografii z zasobu instytucji.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Korzystanie z archiwum jest możliwe za zgodą dyrektora Ośrodka.

Istnieje możliwość wykonania kserokopii i skanów.

Źródła: 

http://jp2doc.pl/ [dostęp z dn. 15.05.2017]

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA