Nowy Dziennik - Polish Daily News

Nowy Dziennik - Polish Daily News

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja zawodowa

Nowy Dziennik był największą polskojęzyczną gazetą codzienną w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy numer ukazał się 27 lutego 1971 roku. Do założycieli dziennika należeli: Bolesław Wierzbiański, ks. prałat Edward Majewski z Lyndhurst w New Jersey, Bolesław Laszewski z Nowego Jorku, ks. prałat Franciszek Palecki z Filadelfii, Marian Święcicki z Dunellen w New Jersey, o. Michał Zembrzuski z Doylestown w Pensylwanii. W 1972 roku dołączył do nich Edward Luka z Garfield w stanie New Jersey. Wieloletnim redaktorem naczelnym (od początku istnienia gazety) był Bolesław Wierzbiański. Na łamach Nowego Dziennika publikowali teksty m.in. Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański, Wojciech Wasiutyński. 

Do 2011 roku Nowy Dziennik był wydawany w Nowym Jorku, a następnie w New Jersey. W 2016 nastąpiła zmiana w częstotliwości ukazywania się Nowego Dziennika. Pismo stało się tygodnikiem. Zachowało jednak swój profil informacyjno-publicystyczny, gdzie oprócz zagadnień polonijnych i związanych z wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych znajdują się również doniesienia z Polski.

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób ma charakter typowego archiwum prasowego. Zawiera materiały związane z historią redakcji i jednoczesnie gazety "Nowy Dziennik", a także pełen komplet wydań, począwszy od 1971 roku. Ponadto w zbiorach znajdują się materiały archiwalne oraz korespondencja gazety "Nowy Świat", która była redagowana i publikowana w Nowym Jorku w latach 1965-1971, liczące prawie 2 m.b. 

Zasób stanowi cenne źródło do badań nad historią Polonii amerykańskiej z Nowego Jorku i okolic. 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Edward K. Nowakowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
listy@dziennik.com
Telefon: 
(212) 594-2266
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

70 Outwater Lane, 7026 Garfield, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Materiały są udostępniane po uprzednim umówieniu się.

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Brak informacji.