Muzeum Ziemi Augustowskiej

Muzeum Ziemi Augustowskiej

Społeczne Muzeum Ziemi Augustowskiej

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa

Muzeum Ziemi Augustowskiej powstało w 1973 roku z połączenia zbiorów Społecznego Muzeum Ziemi Augustowskiej, prowadzonego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej, oraz świeżo powołanego przez tę organizację Muzeum Kanału Augustowskiego. W nowo powstałej placówce oba segmenty stały się działami – Etnograficznym i Historii Kanału Augustowskiego, z opcją organizacji działu Historii Miasta.

Społeczne Muzeum Ziemi Augustowskiej zostało założone przez Stanisława Ostrowskiego, wkrótce po zatwierdzeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej w 1967 roku. Organizator pełnił funkcję sekretarza Zarządu, a w placówce – społecznego kustosza. Pobudził on do poszukiwania „staroci” straż pożarną oraz szkoły. Z pasją oprowadzał po wystawie. Ekspozycję o charakterze magazynowym uroczyście otwarto 3 maja 1968 roku w pomieszczeniu byłego kina „Łowiczanka”.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
muzealia
dokumenty
rękopisy
fotografie
mapy
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zbiorach znajduje się koło tysiąca muzealiów etnograficznych, głównie dotyczących kultury materialnej Augustowszczyzny. 

W inwentarzu muzealiów historycznych ujętych jest blisko 700 obiektów.

Wśród nich 30 dotyczy sztuki. Głównie są to obrazy olejne augustowskiej malarki Ireny Krzywińskiej z cyklu „Kanał Augustowski – dawniej i dziś”. Niedawno nabyto do zbiorów najstarszy (poza zachowanymi planami) dokument ikonograficzny dotyczący Kanału Augustowskiego – akwarele Marka Lajourdie (1796-1886), konduktora przy inspektorze Urbańskim, przedstawiające śluzę Przewięź i jej okolicę. Z dzieł bardziej znanych twórców posiadamy Portret Sławomira Dabulewicza, pędzla Kazimierza Hollera, oraz Autoportret niedokończony, urodzonego w Augustowie Grzegorza Morycińskiego. Ponad 50 obiektów stanowią militaria, a prawie 50 – numizmaty (głównie medale pamiątkowe). Pozostałe rozkładają się na: obiekty historyczno-techniczne (wycofane autentyczne elementy dawnych śluz), dokumenty, rękopisy, druki, stare pocztówki i zdjęcia, mapy.

Osoba kierująca - stanowisko: 
Wojciech Batura - kustosz
e-mail: 
muzeum@e-muzeum.augustow.pl
Telefon: 
87 643 27 54
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

ul. Hoża 7, 16-300 Augustów

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

wtorek – piątek 9:00 – 16:00
sobota – niedziela 9:00 – 16:00